θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, June 08, 2014

Βρέθηκαν τέσσερα ἀγάλματα στο Δίον.Δύο ἀπὸ τὰ ἀγάλματα τῶν φιλοσόφων τῆς ἐπικούρειας σχολῆς, κατὰ τὴν ἀνέρευσή τους στὴν "Ἔπαυλη τοῦ Διονύσου" στὸ Δίον. 3ος μ.Χ. αἰ.
 Ἀντίγραφα ἀπὸ πρωτότυπα γλυπτὰ τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας.
Συνολικὰ βρέθηκαν τέσσερα ἀγάλματα. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Δίου.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=613653915315461&id=162243863789804

 
 

Η έπαυλη του Διονύσου στο αρχαίο Δίον

Κατά την ανασκαφή του χώρου αυτού (της αίθουσας συμποσίων), βρέθηκαν ακόμη τέσσερα ακέφαλα αγάλματα φιλοσόφων που ήταν πρόχειρα τοποθετημένα πάνω στο ψηφιδωτό δάπεδο.
Παραλλαγές του ίδιου αγαλματικού τύπου, άλλοτε με το δεξί χέρι προτεταμένο σε χειρονομία ομιλίας, άλλοτε κεκαμμένο σε στάση στοχασμού, τα τέσσερα γλυπτά αποδίδουν μια ομάδα σοφών που ανήκουν στην ίδια σχολή, πιθανότατα επικούρειου χαρακτήρα. — in Díon, Pieria.Πηγή:
Dion Δίον Archaeological Park & Museum