θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 26, 2014

Η Κυνική φιλοσοφία είναι ένας βαρβαρισμός που αποτελεί απειλή για κάθε κοινωνία.Η Κυνική φιλοσοφία είναι ένας βαρβαρισμός που αποτελεί απειλή για κάθε κοινωνία.

Η  Κυνική αυτάρκεια βασίζεται στην ζωώδη επιβίωση, το “κατά φύσιν ζην” και προωθεί το ιδεώδες του πρωτογονισμού, κάτι εντελώς ξένο στις Ελληνικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με τον Κυνισμό ο άνθρωπος έχασε την αλήθεια και έπεσε σε κατάσταση άγνοιας. Η κυνική αναίδεια αποτελεί έπρακτη υπονόμευση της κοινωνικής τάξης που προσβάλλει τα πιο πρωταρχικά αισθήματα του πολιτισμένου ανθρώπου. Ο Κυνισμός είναι ένα φαινόμενο της ιστορίας του πολιτισμού, εν πολλοίς ξένο προς τις αρχές του του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου.
Ο Διογένης είναι απλώς ένας ηθικολόγος που δεν έχανε ευκαιρία να χλευάζει με τις πράξεις και τα λόγια του, τις αξίες του Ελληνισμού και του πολιτισμού.
Ο Διογένης διακήρρυτε την διάλυση κάθε πολιτειακής τάξης. Ίσως ποτέ άλλοτε δεν πολεμήθηκε με τόσο φανατισμό η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου στο όνομα της “φύσης” και του “λόγου”.  Στην  Κυνική “πολιτεία” δηλώνουν ότι τα παιδιά  πρέπει να ανήκουν σε όλους, ότι είναι επιτρεπτές οι ερωτικές σχέσεις με τις αδελφές, τη μητέρα, τους συγγενείς, με τα αδέλφια, με τα παιδιά. Ο Διογένης δεν θεωρούσε ανόσιο ούτε και να φάγει κανείς ανθρώπινο κρέας (Διογ. Λαέρτ. VI 73).

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ: Ν. Μ. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ


The Cynical philosophy is a barbarism that is a threat to every society .

The Cynical self-sufficiency based on brute survival , the " living in nature " and promotes the ideal of primitivism , something completely foreign to Greek conceptions . According to the cynicism man lost the truth and fell into a state of ignorance . The cynical impudence is undermining the social order which affects primarily the most feelings of civilized man . Cynicism is a phenomenon in the history of civilization , largely alien to the principles of the Ancient Greek world .Diogenes is just a moralist who never missed an opportunity to sneer with acts and words , the values ​​of Hellenism and culture .Diogenes was spreading the dissolving of any Republican class. Perhaps never before was fought with such fanaticism spiritual culture of man in the name of " nature " and " reason " . The Cynical " state " indicate that children should belong to everyone, that is permissible love affairs with sisters , mother , relatives , siblings , and children . Diogenes did not consider unholy nor anyone eats human flesh ( Diog. Laertes . VI 73).

The ancient Cynics
PUBLICATIONS ΓΝΩΣΗ (KNOWLEDGE)
COMMENTS : N. M. SKOUTEROPOULOS