θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, March 24, 2014

Η Τριμερής Επιτροπή είναι το όχημα για την πολυεθνική ενοποίηση .
Barry Goldwater :

The Trilateralist Commission is international...(and)...is intended to be the vehicle for multinational consolidation of the commercial and banking interests by seizing control of the political government of the United States. The Trilateralist Commission represents a skillful, coordinated effort to seize control and consolidate the four centers of power - political, monetary, intellectual, and ecclesiastical.
 
Barry Morris Goldwater (January 2, 1909 – May 29, 1998) was a businessman and five-term United States Senator from Arizona (1953–65, 1969–87)

  Barry Goldwater:

Η Τριμερής Επιτροπή είναι διεθνής ... (και) ... προορίζεται να αποτελέσει το όχημα για την πολυεθνική ενοποίηση των εμπορικών και τραπεζικών συμφερόντων καταλαμβάνοντας τον έλεγχο της πολιτικής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τριμερής Επιτροπή αντιπροσωπεύει μια επιδέξια, συντονισμένη προσπάθεια για να πάρει τον έλεγχο και να ενοποιήσει τα τέσσερα κέντρα της εξουσίας – το πολιτικό, το νομισματικό, το πνευματικό και το εκκλησιαστικό.

Ο Barry Morris Goldwater (2 Ιανουαρίου 1909 - 29 Μαΐου 1998) επιχειρηματίας και πέντε φορές γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από την Αριζόνα (1953-1965, 1969-1987)