θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 15, 2014

Οι Ρωμαίοι διαίρεσαν τη Μακεδονία σε τέσσερα μέρη.
Έστειλαν επίσης δέκα πρεσβευτές από τη σύγκλητο στη Μακεδονία και πέντε στους Ιλλυριούς, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Αιμίλιο Μάρκο και συμφώνησαν να γκρεμίσουν πρώτα τα τείχη της μακεδονικής πόλης Δημητριάδος 10, να αποσπάσουν τους Αμφιλοχίους από τους Αιτωλούς και να συγκεντρώσουν τους επιφανείς άντρες των Μακεδόνων σε ένα μέρος· εκεί τους άφησαν ελεύθερους και χωρίς φρουρές. Επί πλέον, κατήργησαν τα έσοδα από τα μεταλλεία αργύρου και χρυσού, εν μέρει για να μην καταπιέζονται οι ντόπιοι κάτοικοι, και εν μέρει για να εμποδί­σουν στο μέλλον κάποιους που μπορεί να υποκινούσαν εξέγερση χρησιμοποιώντας αυτά τα χρήματα για να αποκτήσουν τον έλεγχο των Μακεδόνων.

Διαίρεσαν όλη τη χώρα σε τέσσερα μέρη, εκ των οποίων
 
το πρώτο ήταν η περιοχή μεταξύ του ποταμού Νέστου και του Στρυμόνα, τα φρούρια στα ανατολικά, εκτός από εκείνα προς τις πόλεις Άβδηρα, Μαρώνεια και Αίνο, και στα δυτικά του Στρυμόνα όλη τη Βισαλτία μαζί με την Ηράκλεια στη Σιντική·

το δεύτερο μέρος ήταν εκείνο που στα ανατολικά έχει σύνορο τον ποταμό Στρυμόνα, από τα δυτικά τον ονο­μαζόμενο Αξιό ποταμό καθώς και τους τόπους που βρίσκονται κοντά του-

το τρίτο, εκείνο που περικλείει από τα δυτικά ο ποταμός Πηνειός και από τα βόρεια το βουνό που ονομάζεται Βέρνο 11, με την προσθήκη κάποιων περιοχών της Παιονίας, στις οποίες βρίσκονται και οι σημαντικές πόλεις Έδεσσα και Βέροια –

τέταρτο και τελευταίο, εκείνο το οποίο συνδέεται με την Ήπειρο και τους τόπους της Ιλλυριδας, πάνω από το βουνό Βέρνο.

Τα τέσσερα αυτά είχαν τέσσερις πόλεις ως πρωτεύουσες, το πρώτο την Αμφίπολη, το δεύτερο τη Θεσσαλονίκη, το τρίτο την Πέλ­λα και το τέταρτο την Πελαγονία. Σ’ αυτές εγκαταστάθη­καν τέσσερις αρχηγοί και σ’ αυτές συγκεντρώνονταν οι φόροι. Στις ακραίες περιοχές της Μακεδονίας εγκατέστησαν στρατιώτες εξαιτίας των εχθρικών διαθέσεων των γειτονικών εθνών.