θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 01, 2014

Βοήθεια σταύρος: Άθεοι: πάντα γελοίοι. Κατέθεσαν μήνυση κατά τηλεφωνικού στύλου.


 
The secular advocacy group North American Atheists has filed suit against a telephone pole on the grounds that it “violates the separation of church and state.” NAA President David Goldman says, “It looks a Christian cross and it’s on government property. Case closed.” (Ref: http://bit.ly/1ferh9V)

Η ομάδα της άθεων της Βόρειας Αμερικής κατέθεσε μήνυση κατά τηλεφωνικού στύλου για τους λόγους ότι «Παραβιάζει το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους." Ο Πρόεδρος των NAA David Goldman, λέει, "Μοιάζει με χριστιανικό σταυρό και βρίσκεται σε ιδιοκτησία της κυβέρνησης. Η υπόθεση έκλεισε " (Κωδ: http://bit.ly/1ferh9V).


Άς μην ξεχνούμε ότι ο σταυρός είναι Αρχαίο Ελληνικό σύμβολο.