θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 26, 2014

Άθεοι βασανιστές.

 


 
Η φωτογραφία αυτή δείχνει τον Nikolai Khamara νεοβαπτισθέντα, πριν και μετά την σύλληψή του από την KGB. Βασανίσθηκε έως θανάτου και του απέκοψαν την γλώσσα.


Martyred in the USSR is a documentary about militant atheism in the former Soviet Union. It tells the personal, emotional and horrific story of what people went through simply because they chose to cling to their faith, even at the risk of death. It did not matter what religion you practiced, if you believed in God in the USSR you were persecuted, and persecuted brutally. From 1917 to 1990 people of faith were shot, executed, thrown in the gulag and left to die because the Soviet Government hated religion. What makes this story extremely important is that the new generation in Russia knows nothing about their past and will deny that the brutality ever happened.


Μαρτύρησαν στην ΕΣΣΔ είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον μαχόμενου αθεϊσμό, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Αφηγείται την προσωπική, συναισθηματική και την τρομακτική ιστορία του αυτών των  ανθρώπων  επειδή απλά ήταν προσκολλημένοι στην πίστη τους, ακόμη και με  τον κίνδυνο του θανάτου. Δεν είχε σημασία τι θρησκεία είχες. Άν Πίστευες στο Θεό στην ΕΣΣΔ,  διώκεσο  και διώκεσο βάναυσα. Από το 1917-1990 άνθρωποι της πίστης πυροβολήθηκαν, εκτελέστηκαν, ρίχνονταν στα γκούλαγκ και αφέθηκαν να πεθάνουν, επειδή η σοβιετική κυβέρνηση μισούσε την  θρησκεία. Αυτό που κάνει αυτή την  ιστορία εξαιρετικά σημαντική είναι ότι η νέα γενιά δεν ξέρει τίποτα για το παρελθόν της Ρωσίας και θα αρνηθεί πως η κτηνωδία αυτή συνέβη ποτέ.