θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 12, 2014

Ο Θεοδάρας νεο-άθεος “Ελληνοκεντρικός” θα καταθέσει βαρυσήμαντον επιστημονικήν εργασίαν.

 
Ο Θεοδάρας νεο-άθεος “Ελληνοκεντρικός” θα καταθέσει βαρυσήμαντον επιστημονικήν  εργασίαν.

Στην παρακάτω εργασία θα καταφανούν παραδείγματα φιλοσόφων που ηρνούντο την αρχαία θρησκεία, αλλά και άλλων που όχι μόνο δεν την ασπάζοντo (βλέπε άθεοι - ασεβείς ), όχι μόνο χλεύαζαν τους αρχαίους θεούς, αλλά και μερικών από αυτούς που έγιναν φυσικά χριστιανοί.