θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 21, 2013

Ή μυΐγα, πού είναι «σύντροφος καί ομοδίαιτος καί ομοτράπεζος» μέ τους άνθρώπους.Ή μυΐγα, πού είναι «σύντροφος καί ομοδίαιτος καί ομοτράπεζος» μέ τους άνθρώπους, όλα τά φαγώσιμα τά τρώγει, έκτος από τό λάδι.  Αν πιή λάδι, ψοφάει.  

(Λουκ. Μυίας έγκώμιον)