θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, July 29, 2013

Αυτη είναι η διαφορά...


Sunday, July 28, 2013

Το ωοειδες της ψυχής, με τον εξωτερικό χιτώνα του.
Τι πιο αρμόζον από την ψυχή να απεικονίζεται σε μία σαρκοφάγο (της Ρωμαϊκής περιόδου).

Sunday, July 14, 2013

Ο Ελληνικός μας κόσμος. Ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.


«Aλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων—»

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε
πως θ’ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη
για την επιγραφήν αυτή. «Πλην Λακεδαιμονίων»,
μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται
για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν
σαν πολυτίμους υπηρέτας. Άλλωστε
μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς
Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό
δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής.
A βεβαιότατα «πλην Λακεδαιμονίων».

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται.

Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό·
και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική
την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός
που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι:
που απ’ τ’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ’ εσαρώθη.

Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,
την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά,
την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς·
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.

Εμείς· οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς,
οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι
επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας,
κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι.
Με τες εκτεταμένες επικράτειες,
με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.
Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά
ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς.

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!

Saturday, July 13, 2013

Eυτυχώς που ο Γκάντι δεν γνώριζε τα Δελφικά Παραγγέλματα.


Ευτυχώς που ο Γκάντι δεν γνώριζε τα Δελφικά Παραγγέλματα.


O Παυσανίας στα "Φωκικά" Κεφ. 24 – 1 γράφει πως “στον πρόναο στους Δελφούς είναι γραμμένα ρητά χρήσιμα για τη ζωή των ανθρώπων, που γράφτηκαν απ' αυτούς που οι Έλληνες λένε ότι έγιναν σοφοί. Αυτοί ήταν από την Ιωνία ο Θαλής ο Μιλήσιος και ο Βίας ο Πριηνέας, ο Πιττακός ο Μυτιληναίος από τους Αιολείς της Λέσβου, ο Κλεόβουλος ο Λίνδιος από τους Δωριείς της Ασίας, ο Αθηναίος Σόλωνας και ο Σπαρτιάτης Χίλωνας. Ο Πλάτωνας, ο γιος του Αρίστωνα, αναφέρει έβδομο αντί για τον Περίανδρο, τον γιο του Κυψέλου, τον Μύσωνα τον Χηνέα· οι Χήνες είναι κωμόπολη στο βουνό Οίτη. Αυτοί λοιπόν οι άνδρες πήγαν στους Δελφούς και αφιέρωσαν στον Απόλλωνα τα αποφθέγματα «Γνώρισε τον εαυτό σου» και «Τίποτε υπερβολικό».”

Συνολικά τα Δελφικά Παραγγέλματα είναι τα εξής:


 • Έπου Θεώ
 • Νόμω πείθου
 • Θεούς σέβου
 • Γονείς σέβου
 • Ηττώ υπέρ δικαίου
 • Γνώθι μαθών
 • Ακούσις νόει
 • Σ΄ αυτόν ίσχε
 • Φρονεί θνητά
 • Εσίαν τίμα
 • Άρχε σε αυτού
 • Φίλοις βοήθει
 • Θυμού κράτει
 • Φρόνησιν άσκει
 • Πρόνοιαν τίμα
 • Όρκω μη χρώ
 • Φιλίαν αγάπα
 • Παιδείας αντέχου
 • Καλόν το λέγε
 • Ψέγε μηδένα
 • Επαίνει αρετή
 • Πράττε δίκαια
 • Φίλοις ευνόει
 • Εχθρούς αμύνου
 • Ευγένειαν άσκει
 • Κακίας απέχου
 • Κοινός γίνου
 • Ίδια φύλαττε
 • Αλλοτρίων απέχου
 • Εύφημος ίσθι
 • Άκουε πάντα
 • Φίλω χαρίζου
 • Χρόνου φείδου
 • Όρα το μέλλον
 • Ύβριν μίσει
 • Ικέτας αιδού
 • Υιούς παίδευε
 • Έχουν χαρίζου
 • Δόλου φοβού
 • Ευλόγει πάντας
 • Φιλόσοφος γίνου
 • Όσια κρίνε
 • Γνούς πράττε
 • Φόνου απέχου
 • Εύχου δυνατά
 • Σοφοίς χρω
 • Ήθος δοκίμαζε
 • Λαβών απόδος
 • Υφορώ μηδένα
 • Τέχνη χρω
 • Ο μέλλεις δος
 • Ευεγερσίας τίμα
 • Φθόνει μηδενί
 • Φυλακήν πρόσεχε
 • Ομοίοις χρω
 • Διαβολήν μίσει
 • Δικαίως κτω
 • Aγάθους τίμα
 • Κριτήν γνώθι
 • Γάμους κράτει
 • Τύχην νόμιζε
 • Εγγύην φεύγε
 • Πάσι διαλέγου
 • Ελπίδα αίνει
 • Δαπανών άρχου
 • Κτώμενος ήδου
 • Αισχύνην σέβου
 • Χάριν εκτέλει
 • Ευτυχίαν εύχου
 • Τύχην στέργε
 • Ακούων όρα
 • Εργάζου κτητά
 • Έριν μίσει
 • Όνειδος έχθαιρε
 • Γλώσσαν ίσχε
 • Ύβριν αμύνου
 • Κρίνε δίκαια
 • Xρώ χρήμασι
 • Αδωροδόκητος  δοκίμαζε
 • Αιτιώ παρόντα
 • Λέγε ειδώς
 • Βίας μη έχου
 • Αλύπως βίου
 • Ομίλει πράως
 • Φιλοφρόνει πάσιν
 • Υιοίς μη καταθάρρει
 • Γλύττης άρχε
 • Σ΄ αυτόν ευ ποιεί
 • Ευπροσήγορος γίνου
 • Αποκρίνουν εν καιρώ
 • Αμαρτάνων μετανόει
 • Οφθαλμού κράτει
 • Βολεύου χρήσιμα
 • Επιτέλει συντόμως
 • Φιλίαν φύλαττε
 • Eυγνώμων γίνου
 • Ομόνοιαν δίωκε
 • Άρρητα μη λέγε
 • Το κρατούν φοβού
 • Καιρόν προσδέχου
 • Έχθρας διάλυε
 • Γήρας προσδέχου
 • Επί ρώμη μη καυχώ
 • Ευφημίαν άσκει
 • Απέχθειαν φεύγε
 • Πλούτι δικαίως
 • Δόξαν μη λείπε
 • Κακίαν μίσει
 • Κινδύνευε φρονύμως
 • Χρησμούς θαύμασε
 • Ους τρέφεις αγάπα
 • Aπόντι μη μάχου
 • Πρεσβύτερον σέβου
 • Νεώτερον δίδασκε
 • Πλούτω απίστει
 • Σε αυτόν αιδού
 • Μη άρχε υβρίζων
 • Προγόνου στεφάνου
 • Επι νεκρω μη γέλα
 • Ατυχούντι συνάχθου
 • Χαρίζου ευλαβώς
 • Εξ ευγενών γέννα
 • Επαγγέλου μηδενί
 • Τύχη μη πίστευε
 • Τελεύτα άλυπος
 • Μέτρον άριστον
 • Αδικείαν μίσει
 • Ευσέβειαν φύλαττε
 • Ηδονής κραττείν
 • Βίαν μηδέν πράττειν
 • Τέκνα παιδεύειν
 • Μη θρασύνου
 • Νόμοις πείθου
 • Μελέτει το παν
 • Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι
 • Μη επί παντί λύπου
 • Πίνων αρμόζες
 • Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών
 • Το συμφέρον θηρώ
 • Θνήσκε υπερ Πατρίδος
 • Τω βίω μάχου
 • Ευ πάσχε θνητός

Σκοπίμως ή από έλλειψη παιδείας αγνοείται η Ελληνική μας παράδοση για να προβληθούν μετριότητες (Βλέπε Γκάντι) ως πάνσοφοι φωστήρες και καθοδηγητές της σκέψης μας.

Σ΄ αυτόν τον κατήφορο εμείς βάζουμε φρένο και ζητούμε από τους νέους να στραφούν στην πηγή του πολιτισμού, την Ελληνική σκέψη.

 
Το δώρο του Κεφαλογιάννη στον Παπαμιμίκο με τα αποφθέγματα του Γκάντι                                
kefalogiannis-papamimikos
Αίσθηση προκάλεσε το δώρο που έκανε ο απερχόμενος Μανώλης Κεφαλογιάννης στο νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με τα Νέα πρόκειται για μία κορνιζαρισμένη επιγραφή που «τσιτάρει» τον Μαχάτμα Γκάντι και περιλαμβάνει τα «επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις». Μεταξύ αυτών είναι η «πολιτική χωρίς αρχές» και η «απόλαυση χωρίς συναίσθημα».

http://www.koolnews.gr/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7/to-doro-tou-kefalogianni-ston-papamimiko-me-ta-apofthegmata-tou-gkandi/
 
Τα «επτά πράγματα που δεν πρέπει να έχεις (σύφωνα με τον κύριο Γκάντι) είναι:
1. Πλούτο χωρίς μόχθο 2. Απόλαυση χωρίς συναίσθημα 3. Εμπόριο χωρίς ήθος 4. Γνώση χωρίς χαρακτήρα 5. Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά  6. Λατρεία χωρίς θυσία 7. Πολιτική χωρίς αρχές

Όπως θα παρατηρήσετε τα περισσότερα από αυτά είναι ασαφή, αόριστα και ανεφάρμοστα.


 The house of the rising sun.
 
rising sun LODGE //32
 
 
 
 

O Ιάπων συναγωνιστής Σαγιονάρα - το - κουκούτσι.
 
 
 
 
 
 

Το σήμα της ΕΔΤ και ο Γκορμπατσωφ.


ΦΩΤΟ: ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ... ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΘΕΙΤΕ...!!!
 
ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΑΦΩΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ...

κατοχικά

Τώρα: Θάνατος

Λέτε να ήτανε τυχαίο;
 
Ούτε τυχαίο, αλλά ούτε και ωραίο.

Ζευς πατήρ ανδρών τε θεών τε

 "Ζευς πατήρ ανδρών τε θεών τε" (Ομήρου "Οδύσσεια", Α 28)

Θα αποκατασταθούν εκ νέου το χέρι και το φτερό της Νίκης της Σαμοθράκης


ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα αποκατασταθούν εκ νέου το χέρι και το φτερό της Νίκης της Σαμοθράκης

 
 
Εκ νέου θα αποκατασταθούν το δεξί χέρι και το δεξί φτερό της Νίκης της Σαμοθράκης, του περίφημου αγάλματος που ανακαλύφθηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και έκτοτε εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου.

Για το σκοπό αυτό, η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών με αίτημά της ζήτησε και έλαβε  ομόφωνα τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ως προς την παραγωγή εκμαγείων μαρμάρινων θραυσμάτων της Νίκης της Σαμοθράκης, αρμοδιότητας της ΙΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σκοπός η ψηφιακή σάρωση των θραυσμάτων, από τα οποία θα παραχθούν τα εκμαγεία που θα ταξιδέψουν στο Λούβρο, το οποίο έχει προγραμματίσει και τον καθαρισμό του αγάλματος.

Το εκπληκτικό έργο, που χρονολογείται γύρω στο 190 π.Χ., έχει ύψος 2,75 μ. μαζί με τα φτερά ή 5,58 μ. μαζί με τη μαρμάρινη πλώρη πλοίου όπου είναι στερεωμένο.

Είναι μία από τις τρεις φτερωτές Νίκες που βρέθηκαν στον ναό των «Μεγάλων Θεών» της Σαμοθράκης. Ανακαλύφθηκε τμηματικά το 1863 από αρχαιολογική αποστολή με επικεφαλής τον υποπρόξενο της Γαλλίας στην Αδριανούπολη Κάρολο Σαμπουαζό, ενώ το 1875 ταυτοποιήθηκε και η μαρμάρινη πλώρη που αποτελούσε τμήμα του μνημείου (πιθανότατα ένα «σύμπλεγμα» θεάς και πλοίου) και η οποία αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν τύμβος.

Ο άγνωστος δημιουργός του χρησιμοποίησε άσπρο παριανό μάρμαρο για τη φτερωτή θεά και γκριζωπό μάρμαρο της Λίνδου για την πλώρη. Το άγαλμα θεωρείται ότι έπεσε και έσπασε μετά από μεγάλο σεισμό τον 6ο μ.Χ. αιώνα.

Sunday, July 07, 2013

Το 3ο μάτι ήταν γνωστό στους Αρχαίους Έλληνες - τους προγόνους μας.
 
 

Σε μοναστήρι του Όρους Άθω!!!Saturday, July 06, 2013

ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ: ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.


ΟΑ: ΑΝΟΔΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ.

ΑΒ: ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ.

ΒΓ: ΠΡΩΤΗ ΠΤΩΣΗ.

ΓΔ: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΔΕ: ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

ΕΖ: ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΣ.

ΖΗ: ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, "ΝΕΟ ΚΥΜΑ" ΜΕ ΣΠΕΡΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ "ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ".


ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 
 
 
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΥΔΝΑΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 _ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yKwZLt1U_1Y&feature=player_embedded

Απαγόρευσαν με νόμο την χρονολόγηση των Ελληνικών Πυραμίδων!!! (Βίντεο)

Απαγόρευσαν με νόμο την χρονολόγηση των Ελληνικών Πυραμίδων!!! (Βίντεο)

 

 
Απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΤ3 “Αληθινά σενάρια”,όπου οι κάτοικοι και φορείς αποκαλύπτουν πως απαγορεύτηκε επίσημα και δια νόμου(!!) η χρονολόγηση της πυραμίδας του Ελληνικού Αργολίδας, καθώς και η ενασχόλησή τους με το θέμα!!!
 
http://youtu.be/zV15Y1hh54c

katohika.gr

T. S. Eliot: Είμαι κλασικιστής στις Τέχνες.

 
"I am an Anglo-Catholic in religion, a classicist in literature and a royalist in politics."
 
 T. S. Eliot
 
Είμαι καθολικός στη θρησκεία, ένας κλασικιστής στις Τέχνες και βασιλόφρων στην πολιτική. "
 
T. S. Eliot

Friday, July 05, 2013

Oι Έλληνες, δεν «έκυπτον». "Ουκ ελληνικόν το προσκυνείν"
Μήνυμα προς τους Έλληνας.  


Oι Έλληνες, δεν «έκυπτον», ούτε και όταν προσευχόταν. Είναι γνωστό ότι επικαλούνται τους επουράνιους θεούς δι’ απλής ανατάσεως των χεριών, «άρσεως», εξ ου αρα = προσευχή, αράομαι = προσεύχομαι. «Η προσκύνησις ανθρώπου από άνθρωπο αντιμετωπίζετο και ώς μεγάλη βλακεία και αφέλεια».

Γράφει ο Φιλόστρατος, στον βίο Απολλωνίου του Τυανέως Κέφ. XXVIIΚαι φυσικά οι Έλληνες ήταν φίλοι και όχι δούλοι των Θεών τους. «Ω φίλε ΠΑΝ, και σεις άλλοι θεοί…» έλεγε ο Σωκράτης…


Δούλοι, τού η τών Θεών είναι αυτοί που έρπονται και σύρονται με την κοιλιά τους, καί θέλουν δούλους τους τούς Ανθρώπους , επιλέξτε Δούλοι στό Θεό τους η Άνθρωποι απέναντι στούς Έλληνες Θεούς.

Γράφουμε Ελληνικά

 

Η δολοφονία του Καποδίστρια.

 
 


Στο μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα.