θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, June 14, 2013

H Γαλλική Επανάσταση ήταν προσχεδιασμένη.

Nesta Webster  «The French Revolution: a Study in Democracy»
In 1919 Webster published The French Revolution: a Study in Democracy


Η Nesta Webster 

Lord Acton in his Essays on the French Revolution apparently caught a stray glimmer of this truth when he wrote these words : " The appalling thing in the French Revolution is not the tumult but the design. Through all the fire and smoke we perceive the evidence of calculating organization. The managers remain studiously concealed and masked ; but there is no doubt about their presence from the first. They had been active in the riots of Paris, and they were again active in the provincial risings." Having delivered himself, however, of this profound reflection, Lord Acton seems to have lost it from sight, for he proceeds to describe all the tumults of the Revolution without any further reference to organization or design— his chief concern being to absolve all the leaders from complicity.


Nesta Webster. ... Το 1919 η Nesta Webster δημοσίευσε το έργο «η Γαλλική Επανάσταση: Μια μελέτη σε δημοκρατία».

Lord Acton στην έκθεση  του για τη Γαλλική Επανάσταση που αλιεύονται προφανώς συνέλαβε  μία αδέσποτη  αχτίδα της αλήθειας όταν έγραψε αυτές τις λέξεις: «Η φρικτή πράγματικότητα στη Γαλλική Επανάσταση δεν είναι ο σάλος, αλλά  σχεδιασμός. Μέσα από όλη τη φωτιά και τον καπνό αντιλαμβανόμαστε τις αποδείξεις μιας  υπολογισμένης οργάνωσης.  Οι  διαχειριστές εξακολουθούν να κρύβονται επιμελώς και να φορούν μάσκες. Ήταν ενεργοί  στις ταραχές του Παρισιού και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την παρουσία τους από την πρώτη στιγμή ήταν και πάλι ενεργοί  στις επαρχιακές εξεγέρσεις "
Αφού απαλάχθηκε, ωστόσο, από τον βαθύ αυτό προβληματισμό,  ο  Lord Acton φαίνεται να τον  έχει χάσει από τα μάτια του. Προχωράει για να περιγράψει όλες τις αναταραχές της Επανάστασης, χωρίς καμία περαιτέρω αναφορά στον φορέα σχεδιασμού.   Κύριο μέλημα του ήταν να απελευθερώσει όλους τους ηγέτες από την συνενοχή.

Nesta Bevan (1876-1960), was born in a stately home in Trent Park and was the youngest daughter of Robert Bevan, close friend of Cardinal Manning ; her mother was the daughter of Bishop Shuttleworth of Chichester . Nesta was educated at Westfield College under the austere Miss Maynard . On coming of age she travelled round the world, to India, Burma, Singapore, and Japan, in those leisurely, inexpensive days . In India she met and married Captain Arthur Webster, the Superintendent of the English Police . Settling down in England she commenced to write, and a strong literary obsession overcame her that she had lived in eighteenth­century France . Like the “Ladies of Versailles”, the more she read about the French Revolution the more she remembered ! Her first serious book on this subject was The Chevalier de Boufflers, which fascinated Lord Cromer to judge by his long review in The Spectator . Deeper and deeper she sank into the literature of the Revolution, spending over three years at the British Museum, and Bibliotheque Nationale . After the first World War she was asked to give a lecture on the Origin and Progress of World Revolution to the officers of the Royal Artillery at Woolwich . By special request she repeated the lecture to the officers and non-commissioned officers of the Brigade of Guards in Whitehall, and then she was asked to repeat it a third time to the officers of the Secret Service, and it was at their special request that she wrote the World Revolution, based on these lectures . Her charm and brilliance enabled her to captivate some the leading literary, political and military minds of her day, and Lord Kitchener in India described her as the “foremost opponent of subversion”.