θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 29, 2013

Ο δὲ Κρασσίνιος ἐκτείνας τὴν δεξιὰν....
Ο όρκος των Ορατίων (Ζακ-Λουί Νταβίντ)

Τοῦτον ὀνομαστὶ προσαγορεύσας, « Τί ἐλπίζομεν » εἶπεν « ὦ Γάϊε Κρασσίνιε, καὶ πῶς τι θράσους ἔχομεν; » ὁ δὲ Κρασσίνιος ἐκτείνας τὴν δεξιὰν καὶ μέγα βοήσας, « Νικήσομεν » ἔφη « λαμπρῶς ὦ Καῖσαρ· ἐμὲ δ´ ἢ ζῶντα τήμερον ἢ τεθνηκότα ἐπαινέσεις ».

Πλούταρχος   ΚΑΙΣΑΡ 44

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/cesargr.htm