θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, May 31, 2013

Σφαγές τρομοκρατών στην Μασσαλία το 1794

 
Ηλίου εταιρείαι,  ή του Ίησού, ή του Γιεχού
(compagnies du soleil, ή de Jesus, ή de jèhu).

Σύνδεσμος βασιλοφρόνων καταρτισθείς κατά τήν εποχή της Θερμιδωριανής αντιδράσεως στην περιφέρεια της Λυών και στην Προβηγκία της Γαλλίας.

Την ιδίαν εποχή συνεστήθη στην Μασσαλία και η εταιρεία υπό το όνομα «Τέκνα του Ηλίου» (Enfants du soleil). Σκοπός των συνδέσμων τούτων ήταν  ή εξόντωσις τών τρομοκρατών, διότι επιδίωκαν τήν επαναφορά της τάξεως και την προστασία τών περιουσιών των πολιτών. Ή δράσις τών εταιρειών τούτων άρχισε τόν Δεκέμβριον του 1794 στην  Μασσαλία δια σφαγών τών τρομοκρατών.

Στην  Λυών πάντες όσοι κατείχαν δημόσια αξιώματα επί τρομοκρατίας συνελήφθησαν στα σπίτια τους , διεσύρθησαν είς τις οδούς και αφού θανατώθησαν ερρίφθησαν εις τόν Ροδανόν. Οι εταίροι δεν εφείσθησαν ούτε των γυναικών που εγκλημάτισαν.

Κατά τήν διάρκειαν τών σφαγών οι  αρχές και ορθώς ουδόλως επενέβησαν, όταν δε ή Συμβατική έπληροφορήθη περί αυτών λεπτομερώς, έξέδωκε ψήφισμα, διά του οποίου ένεθαρρύνετο ή συνέχισις της διώξεως τών τρομοκρατών. Βραδύτερον αρχηγοί των εταιρειών παραπεμφθέντες εις δίκην αθωώθησαν, ούτω δε αί πιέσεις και οι σφαγές έπεξετάθησαν και είς άλλας πόλεις μέχρι του έτους 1798, οπότε, διορισθέντος του Βερναδόττου διοικητού της Μασσαλίας, μετά τό πραξικόπημα της 18 Φρουκτιδώρ, οί κυριώτεροι αρχηγοί τών εταιρειών παραπέμφθησαν είς δίκην καταδικασθέντες είς θάνατον.  Ανασυνετάχθησαν όμως οι  δυνάμεις τών βασιλοφρόνων μόλις ή σταθερότης του Διευθυντηρίου άρχισε να κλονίζεται. Κατόπιν μακρών αγώνων τα μέλη τών εταιρειών συνεπτύχθησαν προς τήν δυτικήν Γαλλίαν και εξέλιπον εντελώς περί το 1800. Τα θύματα αυτών υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 5000 νεκρών. Τήν αίματηράν δράσιν αυτών περιγράφει ο  Αλέξανδρος Δουμάς, πατήρ, εις τό μυθιστόρημα του «compagnions de jèhu». Άλλ' ή πραγματική ιστορία των δεν έγράφη εισέτι, καθόσον ελλείπουν οι σχετικές πηγές, οίτινες θά εδιδον τήν αληθή εικόνα της δίκαιης ανταπόδοσης της δικαιοσύνης με την  εξόντωση των τρομοκρατών.
 (Compagnies du soleil, ou de Jésus, ou de Jéhu).

Royalistes de lien établi au moment de la réaction thermidorienne dans la région de Lyon et de la Provence, en France.

Le temps individuel à Marseille et la société sous le nom de "Children of the Sun» (Enfants du Soleil). Le but de ces liens étaient exontosis ou des terroristes, il cherche à rétablir l'ordre et protéger les biens des citoyens.
L'activité de ces sociétés a débuté en Décembre 1794 à Marseille massacres par des terroristes.

Dans chacun Lyon qui a tenu la fonction publique arrêtés pour terrorisme dans leurs maisons, les rues de diesyrthisan et après thanatothisan jeté dans le Rhône.
Partenaires ne sont pas épargnés ni les femmes egklimatisan.

Pendant les principes des abatteurs et à juste titre, ne sont pas intervenus quand les autres ou conventionnelle savais sur eux en détail, la résolution exedoke, lequel enetharryneto ou de continuation-dans la poursuite des terroristes. Têtes lents des entreprises parapemfthentes athoothisan-like, de sorte que la pression artérielle et massacres ont été élargis et plusieurs autres villes d'ici l'an 1798, de sorte que le Vernadottou nommé commandant de Marseille, après le coup d'Etat du 18 Frouktidor, les principaux dirigeants des sociétés parapemfthisan s-like condamné à mort. Anasynetachthisan mais les forces royalistes bientôt ou la stabilité de la direction a commencé à faiblir. Après de longues luttes membres de sociétés syneptychthisan Pour dytikin gallium et complètement disparu vers 1800. Les victimes de ces estime que plus de 5000 morts. L'action sanglante de ceux décrits par Alexandre Dumas, père, dans son roman «compagnions de Jéhu». Mais la véritable histoire de il n'écrivait pas encore, car manquant sources oitines pertinents donnerait une image fidèle de la juste rétribution de la justice en tuant des terroristes.

ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ


ΠΩΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η Κάστα των «Φιλάνθρωπων», εμπορεύεται και την ανθρώπινη σάρκα αφού οι φτωχοί δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ζωντανά ανταλλακτικά!!!
Εκτός από την πώληση οργάνων για μεταμόσχευση σε πλούσιους αποδέκτες στα νοσοκομεία, ανθεί επίσης η αγορά ανθρώπινων ιστών από πτώματα.
Κερατοειδείς διακινήθηκαν στη Βουλγαρία. Δέρμα, από την Ολλανδία έχει πωληθεί στην Τσεχία. Ιστοί από το Πακιστάν έχουν πωληθεί στην Ολλανδία. Οστά και λίπος από τις Ηνωμένες Πολιτείες εξάγονται σε όλο τον κόσμο, ενώ εισάγονται για «διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς» από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών, εγκέφαλοι, οστά, και όργανα που αφαιρούνται σε νεκροτομία και γραφεία κηδειών.
Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, είχαν ιδρύσει εταιρία εισαγωγής, «ζωντανών μοσχευμάτων», (μαζί με πέντε άλλους) και πουλούσαν νεφρά ή μοσχεύματα ήπατος, από φτωχούς ανθρώπους, στους οποίους έδιναν 10.000 δολλάρια, ενώ, η «εταιρία» εισέπραττε μέχρι και 160.000 αφορολόγητα δολλάρια για τις υπηρεσίες που προσέφερε.


Η αγορά είναι παγκόσμια. Οι πλούσιοι, που έχουν ανάγκη μεταμοσχεύσεων, ταξιδεύουν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Σρι Λάνκα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αζερμπαϊτζάν, στο Πακιστάν, στην Αίγυπτο, στην Κίνα και στο Ιράκ προς αναζήτηση νεφρού, συκωτιού και Καρδιάς. Το συκώτι πρέπει να είναι ζωντανό, και να «ταιριάζει», στον λήπτη. Όταν βρεθεί ο «δότης», τον κρατούν ζωντανό μέχρι να φτάσει ο λήπτης, και τον σκοτώνουν, πριν τη μεταμόσχευση.
Στη Βραζιλία εξαφανίζονται μικρά παιδιά, που δολοφονούνται, για να τους αφαιρεθούν τα όργανα. Στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, η μαφία, πετσόκοψε 200 Σέρβους, γιατί είχε συμβόλαιο για να μοσχοπουλήσει τα ανθρώπινα όργανα τους.
Στην αγορά μπήκαν και οι εταιρείες καλλυντικών.
Οι εργολάβοι, σκότωναν "χωρικούς" στο Περού, και πουλούσαν το λίπος τους, προς 15.000 δολλάρια το κιλό (14 ουγιές χρυσό), σε ευρωπαϊκές εταιρείες που φτιάχνουν προϊόντα ομορφιάς.
Οι «αγορές» ζητούν την νομιμοποίηση του εμπορίου ανθρωπίνων οργάνων, ώστε να κόβονται τιμολόγια και να πληρώνεται ο ΦΠΑ!


Η βαρβαρότητα είναι εδώ. Ο Ανθρωπισμός είναι η Βαρβαρότητα. Ζούμε ήδη στον εφιάλτη της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Ο παγκόσμιος πλούτος συγκεντρώνεται όλο και σε λιγότερα χέρια, που κερδίζουν από τη φτώχεια και την ανάγκη των υπολοίπων.
Να θυμηθούμε «ανθρωπιστικές δράσεις».
Υπόθεση απαγωγής παιδιών στο Τσαντ (28/10/2007). Με προσφορά γλυκών και χρημάτων, ανθρωπιστές της ΜΚΟ «Κιβωτός της Ζωής» προσπάθησαν να δελεάσουν μικρά παιδιά στο Τσαντ, προκειμένου να τα πείσουν να φύγουν από τα σπίτια τους και να τους ακολουθήσουν.


Ο «Ανθρωπισμός» στην Αϊτή. 10 Αμερικανοί ανθρωπιστές συνελήφθησαν να μεταφέρουν 33 παιδιά χωρίς την άδεια των αρχών, στις 5 Φεβρουαρίου 2010. Τα παιδιά της Αϊτής που έμειναν ορφανά από τον καταστροφικό σεισμό της 12 Ιανουαρίου 2010, έπεφταν θύματα εμπόρων παιδιών, σύμφωνα με την UNISEF. Ο Αϊτινός πρωθυπουργός Ζαν - Μαξ Μπελρίβ, δήλωσε ότι «γίνεται εμπόριο οργάνων παιδιών», προσθέτοντας ότι βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει η κυβέρνηση της Αϊτής, γίνεται εμπόριο οργάνων και όχι μόνο παιδιών, αλλά και ενηλίκων, καθώς τα κυκλώματα αυτά «χρειάζονται όλους τους τύπους οργάνων».

Ανθρωπισμός. Ο πλούσιος συνάνθρωπος χρειάζεται όργανα για μεταμόσχευση.
Στο Νταρφούρ. Σχεδόν το 80% από τους 300.000 θανάτους που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στο Σουδάν, οφείλοντο σε ασθένειες, όπως η διάρροια, και όχι στη βία. Ανάλυση των θανάτων από το 2003, όταν αντάρτες πήραν τα όπλα κατά της κυβέρνησης του Σουδάν, έδειξε, ότι οι νόσοι που σχετίζονταν με τη διάρροια, ήταν το κύριο αίτιο θανάτου. Για τις «διάρροιες», ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά, το αγελαδινό γάλα (σκόνη) που μοίραζαν οι ανθρωπιστές και δολοφονούσαν τον κόσμο. Μόλις τους έδιωξαν το θανατικό σταμάτησε.

« Η κοσμολογική Μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων».

 

« Η κοσμολογική Μυθολογία των Αρχαίων Ελλήνων».
Ομιλητής : κ. Κουρτεσίδης Ηλίας, φιλόλογος.

Η επιστροφή του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

 

Παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου-συγγραφέα Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο «Η επιστροφή του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία»
την Δευτέρα 27 Μαΐου και ώρα 7:30 μ.μ.
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη.


Το μεγάλο μυστικό(Το μεγάλο μυστικό)

Ρακόφσκι: Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια καλύπτεται από το μέγα μυστικό. Όπως θα ξέρετε, φαντάζομαι, είμαι μασόνος. Θα σας αποκαλύψω αυτό το μέγα μυστικό, το οποίο δεν το αποκαλύπτουν σε κανένα μασόνο, ούτε 25ου, ούτε 33ου, ούτε 93ου βαθμού, ούτε σε οποιοδήποτε ανώτατο επίπεδο. Θέλω να ξέρετε ότι, εγώ δεν το γνωρίζω σαν μασόνος, αλλά σαν ένας που ανήκει σε ΑΥΤΟΥΣ..

Γκάμπριελ: Και ποιο είναι το μυστικό;

Ρακόφσκι: Κάθε μασονική οργάνωση πρέπει να φροντίζει για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον τελικό θρίαμβο της ανατροπής. Της επανάστασης. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της Διεθνούς Μασονίας. Φυσικά αυτό γίνεται με την κάλυψη ορισμένων προσχηματικών επιδιώξεων. Κρύβονται πίσω από το σύνθημα «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα». Επειδή όμως η επανάσταση, έχει σαν στόχο, την εξαφάνιση της αστικής τάξης, η εξόντωση των πολιτικών της ηγετών, είναι φυσικό επακόλουθο.
Το μυστικό επομένως είναι η αυτοκτονία του Ελευθερο-τεκτονισμού σαν οργάνωσης, την φυσική αυτοκτονία κάθε υψηλόβαθμου τέκτονα.Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το τέλος που προετοιμάζεται για κάθε μασόνο, πρέπει να καλύπτεται με πλήρη μυστικότητα, και με διάφορες ανοησίες για μεταφυσικά μυστικά.
Αν σας δοθεί η τύχη, να είστε παρών σε μια μελλοντική επανάσταση, μη σας ξεφύγει η ηλίθια έκφραση στο πρόσωπο κάποιου μασόνου, τη στιγμή που θα αντιληφθεί, ότι πρέπει να πεθάνει στα χέρια των επαναστατών. Ακούγοντας τις κραυγές του, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπηρεσίες του προς την επανάσταση, μπορεί κανείς να πεθάνει από τα γέλια.
Η «Κόκκινη Συμφωνία», για να γίνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κλείστηκε στις αρχές του 1938, στην Μόσχα, ανάμεσα στην Ολιγαρχική Χρηματοπιστωτική Διεθνή της Νέας Υόρκης και τον Στάλιν, και προέβλεπε έναν νέο κόσμο, που θα αναδυόταν από τα εκατομμύρια των νεκρών. Εξηνταένα χρόνια, μετά την πρώτη έκδοση στα Ισπανικά, με τον τίτλο «Sinfonia en Rojo Mayor», του εκρηκτικότερου ίσως πολιτικού κειμένου στη σύγχρονη ιστορία, το ντοκουμέντο αυτό, βρίσκεται επιτέλους, στη διάθεση κάθε Έλληνα. Η συγκλονιστική πενηντακοντασέλιδη συνομιλία του μελλοθάνατου Κριστιάν Ρακόφσκι, με τον πράκτορα της Νι-Κα-Βε-Ντε, «Γκαμπριέλ» Ντυβάλ (Κουζμίν), που ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 26 Ιανουαρίου 1938, μας δίνει τα κλειδιά για να κατανοήσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα γύρω μας, και αποκαλύπτει την αθέατη παγκόσμια διακυβέρνηση μιας συμπαγούς ιουδαϊκής ελίτ παρασίτων, που μέσω της «χρηματοπιστωτικής Διεθνούς» της, επιδιώκει την επιβολή μιας παγκόσμιας απόλυτης δικτατορίας, της δικής της αυτο-αναπαραγόμενης κάστας. Το βιβλίο αυτό, δεν αφορά στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον.
 

Sunday, May 26, 2013

ΠΟΤΕ Η ΨΥΧΗ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ;Marble Statue of Psyche - Pietro Tenerani

"Πότε λοιπόν η ψυχή αγγίζει την αλήθεια ;
Διότι όταν επιχειρεί να ερμηνεύσει κάτι τι με την συνεργασία του σώματος, φανερά εξαπατάται από αυτό.

Συνεπώς εάν κάπου αλλού είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, μόνο όταν συλλογίζεται δεν θα αποκαλύπτεται πλήρως σε αυτή η πραγματική ουσία του όντος ;

Και χωρίς αμφιβολία τότε ακριβώς συλλογίζεται άριστα η ψυχή όταν δεν ενοχλείται διόλου από πουθενά, ούτε από την ακοή, ούτε από την όραση, ούτε από κανένα πόνο, ούτε από κάποια ηδονή, αλλά απομονώνεται όσον το δυνατόν περισσότερο μέσα στον εαυτό της, αποχαιρετώντας το σώμα, και όταν αποφεύγουσα, όσο είναι δυνατόν, κάθε συνεργασία και κάθε επαφή μαζί του, ορέγεται αυτούσια την πραγματικότητα"

Πλάτων – Φαίδων 65c-d


ΟΡΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


http://hpsyche.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8410.html

Παρουσίαση του βιβλίου «Η επιστροφή του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία» στην Θεσσαλονίκη

 
Ο εκδοτικός οίκος των Αδελφών Κυριακίδη σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου-συγγραφέα Νίκου Χειλαδάκη
με τίτλο «Η επιστροφή του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία»
την Δευτέρα 27 Μαΐου και ώρα 7:30 μ.μ.
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη.
 
Ομιλητές:
  • Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Κοτσώνης, καθηγούμενος της ιεράς μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Θεσσαλονίκης
 
  • Αθανάσιος Καραθανάσης, καθηγητής Νεοελληνικής Ιστορίας στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης

  • Χάρης Τσιρκινίδης, υποστράτηγος ε.α, συγγραφέας

Την παρουσίαση θα συντονίζει ο δημοσιογράφος και βουλευτής Θεσσαλονίκης Γαβριήλ Αβραμίδης. Θα προβληθούν άκρως ενδιαφέροντα και αποκαλυπτικά βίντεο από τουρκικές πηγές.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρόεδρος του σωματείου «Ενωμένη Ρωμιοσύνη» Θεόφιλος Παπαδόπουλος.


 

Πλάτων : Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής....γι' αυτό και δεν το βεβηλώνουμε με τατουάζ, ...


Πλάτων : Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής.

Ο Πλάτωνας, (427 π.Χ. - 347 π.Χ.), ήταν μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος και συγγραφέας. Επηρεάστηκε από τον Σωκράτη. Ίδρυσε την Ακαδημία. Μαθητής του ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη σκέψη του.

Πλάτων : Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής....γι'  αυτό και δεν το βεβηλώνουμε με τατουάζ ...

Όπως δεν θα βεβηλώναμε αυτούς τους ναούς :
 να τους μετατρέψουμε σε:

Έτσι και το ανθρώπινο σώμα:
Δεν το προσβάλουμε έτσι:Saturday, May 25, 2013

Ο Αντίγονος δέν ημπόρεσε νά ανεχθή τόν κόλακα. Όταν ο Έρμόδοτος ο ποιητής έγραψε πολύ κολακευτικά στά ποιήματα του, ότι ο Αντίγονος ήταν γυιός του Ηλίου, εκείνος δέν ημπόρεσε νά ανεχθή τόν κόλακα και είπε: «Σχετικά μ' αυτά πού γράφεις γιά μένα, δέν συμφωνεί μαζί σου ο «λασανοφόρος» μου, δηλ. εκείνος πού φροντίζει γιά τό κοπροδοχείο μου».

῾Ερμοδότου δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς ποιήμασιν ῾Ηλίου παῖδα γράψαντος οὐ ταῦτά μοι ἔφη σύνοιδεν ὁ λασανοφόρος.

Ο Αντίγονος είπε:Όταν ο Αντίγονος αρρώστησε από ασθένεια μακροχρόνια και μετά άπό πολύν καιρόν έφθασε στο στάδιο της αναρρώσεως, είπε: «Δέν υπάρχει τίποτε χειρότερο από τήν αρρώστια. Υπενθύμισε σ' εμάς ή ασθένεια, «νά μήν το παίρνωμε επάνω μας», εφόσον είμαστε θνητοί».

ΒΡΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤ.: Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑΣΒΡΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤ.: Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑΣO Αντίγονος Όταν είδε ο Αντίγονος μερικούς στρατιώτες να παίζουν μπάλα ενώ φορούσαν θώρακες και κράνη και ήσαν έτοιμοι για μάχη άν παρίστατο ανάγκη, ευχαριστήθηκε κι' έστειλε και προσεκάλεσε τους αρχηγούς αυτών, επειδή ήθελε να έπαινέση τους στρατιώτες. Μόλις όμως ακουσεν ότι τήν ώρα εκείνη οι αξιωματικοί έπιναν, ανέθεσε το δικαίωμα της αρχηγίας τών στρατευμάτων στους ενόπλους εκείνους στρατιώτες.

Friday, May 24, 2013

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1. 
http://youtu.be/lINLQyZ5NuI

2.  http://youtu.be/syTS_EwT_0A

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ 

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ


1. http://youtu.be/DAXWa3WXJcc
 

 

2. http://youtu.be/DAXWa3WXJcc


Προβατάκης, Θεοχάρης Μ. διευθυντής συντονιστής του Υπουργείου Πολιτισμού, Δρ. Ερατώ Ζέλιου Μαστοροκώστα, επίτιμος προϊσταμένη Β΄θμιας εκπαίδευσης.

 

ΜΟΛΑΡΗΣ ΒΑΣ. «Οι ρίζες της κλεφτουριάς».

 


ΜΟΛΑΡΗΣ ΒΑΣ. «Οι ρίζες της κλεφτουριάς».


1.  http://youtu.be/T7-vwwHvjq4
 


 

2. http://youtu.be/tRhhOsOcvl0
 


 

3. http://youtu.be/F11OLfeWR68

ΚΑΨΑΛΑΣ ΔΗΜ: ΚΑΜΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
 

Διάλεξη στις 23.5.2013 . Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα «Αλέξανδρος», Εθνικής Αμύνης 1, Πολιτιστικό Κέντρο Περιφερειακής Διοικήσεως Κεντρικής Μακεδονίας. Έδρα του ινστιτούτου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ": Γαμβέτα 168 - 542 48 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Τηλ/πο 0030/2310 315215

Sunday, May 19, 2013

Saturday, May 18, 2013

Κοσμική Μουσική, Αστρονομία και Φιλοσοφία

Κοσμική Μουσική, Αστρονομία και Φιλοσοφία«Κοσμική Μουσική, Αστρονομία και Φιλοσοφία»:
μια μοναδική εκδήλωση στο ΝΟΗΣΙΣ

Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», του Α.Π.Θ., η «Ένωση Υποτρόφων Fulbright – Τμήμα Βορείου Ελλάδος» και το «Εργαστήριο Αστρονομίας» του Α.Π.Θ. παρουσιάζουν με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και πρωτοποριακό τρόπο τη σχέση της Αστρονομίας με τη Μουσική και τη Φιλοσοφία, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2013, στις 19.30, στο ΝΟΗΣΙΣ. Είσοδος ελεύθερη.

Πρόκειται για μία σχέση, η οποία έχει θεμελιωθεί θεωρητικά ήδη από την αρχαιότητα από τον Πυθαγόρα, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και αποδεικνύεται σήμερα στην πράξη με έναν τρόπο εντυπωσιακό με την καταγραφή από την Αστρονομία ήχων από το διάστημα και με τη σύνθεσή τους εν συνεχεία σε κομμάτια σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής.

Το περιεχόμενο της εκδήλωσης έχει χαρακτήρα διεπιστημονικό. Με αφετηρία τη φιλοσοφική σύλληψη του θέματος από την αρχαιότητα, όπου υπάρχει το πάντρεμα Αστρονομίας, Μαθηματικών και Μουσικής, γίνεται το πέρασμα στον χώρο της σύγχρονης Αστρονομίας με την παρουσίαση «ήχων» από το διάστημα και από το μαγνητικό πεδίο της γης, οι οποίοι προσφέρουν την πρώτη ύλη για την παρουσίαση συνθέσεων σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Πρόκειται για ένα θέμα Επιστήμης και Τέχνης όπου συνεργάζονται και συνομιλούν η Αστρονομία με τη Μουσική και τη Φιλοσοφία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:
Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος
Πρύτανης Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ
Καθηγήτρια Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου
Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Ενώσεως Υποτρόφων Προγράμματος Fulbright. Τμήμα Βορείου Ελλάδος.
Καθηγητής Γιάννης Σειραδάκης
Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονομίας, Α.Π.Θ.
Θανάσης Κοντονικολάου
Γεν. Διευθυντής του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Η «Μουσική των Σφαιρών»: Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Αριστοτέλης
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Α.Π.Θ.
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Μουσική της Γης
Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, Αστρονόμος-Μουσικός
ΜΟΥΣΙΚΗ
Σύνθεση κοσμικής μουσικής (ομιλία)
Μουσικό τοπίο 1 — Tραγούδια της Γης
Αντώνης Παλάσκας, Συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Αστρονομία — Pulsars
Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστοφυσικής, Α.Π.Θ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
Μουσικό τοπίο 2 — Μουσική των Pulsars


Λίγα λόγια για την εκδήλωση
Ο πλανήτης μας αποτελεί μια φυσική πηγή ραδιοφωνικών κυμάτων που μας περιβάλλουν κάθε στιγμή. Δεν πρόκειται για ακουστικά κύματα, αλλά για ηλεκτρομαγνητικά, τα οποία παράγονται στην ατμόσφαιρα, στην ιονόσφαιρα και στην μαγνητόσφαιρα, στον χώρο στον οποίο εκτείνεται το μαγνητικό πεδίο της Γης. Οι συχνότητες των κυμάτων αυτών εμπίπτουν και στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων και θα μπορούσαμε να τα «ακούσουμε», αν αντί για αυτιά διαθέταμε κεραίες ραδιοφώνου. Τα ραδιοφωνικά σήματα μπορούν να μετατραπούν σε ακουστικά, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα ραδιόφωνο. Έτσι μπορούμε να ακούμε ήχους. Τους ήχους αυτούς τους ονομάζουμε «τραγούδια της Γης» και θυμίζουν σφυρίγματα, τιτιβίσματα, ή κελαηδίσματα πουλιών, που μας παραπέμπουν σε ένα συνδυασμό φυσικών και ηλεκτρονικών ήχων.

Στο μακρινό διάστημα, εκτός του ηλιακού μας συστήματος, συναντάμε τους “pulsars”, υπέρπυκνους περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων που εκπέμπουν ισχυρή περιοδική ραδιοφωνική ακτινοβολία σε κάθε περιστροφή τους. Συχνά χαρακτηρίζονται ως «αστρικά πτώματα», καθώς η δημιουργία τους σηματοδοτεί το τέλος κάποιου κανονικού αστέρα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πάνω από 2200 pulsars, η συχνότητα περιστροφής των οποίων κυμαίνεται από 0,1 Hz έως 716 Hz, δηλαδή από τον υπόκωφο ήχο ενός τυμπάνου έως τις υψηλές νότες ενός βιολιού. Τα ραδιοφωνικά σήματα των pulsars, με κατάλληλη επεξεργασία, μετατρέπονται σε ακουστικά, ώστε να μπορούμε να ακούμε τους «ήχους» που παράγουν οι φυσικοί αυτοί φάροι του διαστήματος.

Η ιδέα, ότι τα ουράνια σώματα παράγουν με την κίνησή τους μουσική, γνωστή ως «αρμονία των σφαιρών», ή «μουσική των σφαιρών», έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία. Η γοητεία της συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί έναν γόνιμο συνδυασμό Αστρονομίας, Μαθηματικών και Μουσικής με όχημα τη Φιλοσοφία.

Οι Πυθαγόρειοι στον 6ο αιώνα π.Χ. ήταν οι πρώτοι που συνέδεσαν τις βασικές μουσικές αναλογίες με απλές αριθμητικές σχέσεις. Θεώρησαν ότι ο κόσμος όλος είναι δομημένος μαθηματικά και η μουσική μπορεί να μας δείξει πώς λειτουργούν οι αριθμοί στο εσωτερικό του συστήματος. Έτσι κατέφυγαν σε αστρονομικές παρατηρήσεις και υπολογισμούς για το μέγεθος, το βάρος και την ταχύτητα των ουρανίων σωμάτων. Το ερώτημα όμως ήδη τέθηκε από την αρχαιότητα: αποτελεί η «μουσική των σφαιρών» ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αυτί; Οι πυθαγόρειοι απαντούν καταφατικά. Ο Πλάτωνας, ο οποίος ενσωμάτωσε τη θεωρία των πυθαγορείων στη φιλοσοφία του, απορρίπτει τη φυσική παρουσία της αρμονίας των σφαιρών, και της αποδίδει μόνον μία νοητική υπόσταση. Ο Αριστοτέλης, με το επιστημονικό πνεύμα που τον διακρίνει και την προσήλωσή του στον φυσικό κόσμο —σε αντίθεση προς τον Πλάτωνα— απορρίπτει εξ ολοκλήρου τη θεωρία αυτή στηριζόμενος, τόσο σε επιχειρήματα σχετικά με τους νόμους της ακουστικής, όσο και στη δική του θεωρία για τον τρόπο κίνησης των πλανητών. Το εκπληκτικό, ωστόσο, είναι, ότι το θέμα της «μουσικής των σφαιρών» έχει περάσει ανά τους αιώνες στη Φιλοσοφία, στην Αστρονομία και στη Μουσική με διάφορες μορφές έως τις μέρες μας.

Σήμερα, ύστερα από 2.500 χρόνια, οι αστρονόμοι καταγράφουν «ήχους» από το διάστημα, όπως είναι τα «τραγούδια της Γης» και οι «ήχοι» των pulsars. Ακούγοντας αυτούς τους ήχους ένας σύγχρονος Έλληνας συνθέτης αναφέρει: «Οι ήχοι του Σύμπαντος έχουν κοινά με τη μουσική που έγραφαν οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής από το 1950 και μετά. Ακούγοντας αυτούς τους ήχους, ένιωσα ότι το Σύμπαν είναι κάτι ζωντανό, κάτι που ζει και μιλάει».

Η όλη παρουσίαση έχει τα χαρακτηριστικά μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Με αφετηρία την φιλοσοφική σύλληψη του θέματος από την αρχαιότητα, όπου υπάρχει ήδη το πάντρεμα Αστρονομίας, Μαθηματικών και Μουσικής, γίνεται το πέρασμα στον χώρο της σύγχρονης Αστρονομίας με την παρουσίαση «ήχων» από το διάστημα και από το μαγνητικό πεδίο της γης, οι οποίοι προσφέρουν την πρώτη ύλη για την παρουσίαση συνθέσεων σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Πρόκειται για ένα θέμα Επιστήμης και Τέχνης όπου συνεργάζονται και συνομιλούν η Αστρονομία με τη Μουσική και τη Φιλοσοφία.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2013
ΩΡΑ 19:00
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«Κρυφό σχολειό, το χρονικό μιας ιστορίας»

  
 
«Κρυφό σχολειό, το χρονικό μιας ιστορίας»

Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Κεκαυμένου «Κρυφό σχολειό, το χρονικό μιας ιστορίας», στις  17.05.2003 μιλούν  οι  Γιώργος Καραμπελιάς, Δ. Νατσιός, Θ. Καραθανάσης και  ο Κων/νος Χολέβας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Άρδην, στην Θεσσαλονίκη.


1. http://youtu.be/XeecwpnvmNs

2. http://youtu.be/pr50AaRrPZQ

3. http://youtu.be/4r5mbzMqTc8

4. http://youtu.be/2MZw2O4NDWE


Μαρκάκης Νικ.: «Βοτανογνωσία και βότανα»
Μαρκάκης Νικ.: «Βοτανογνωσία και βότανα»
 
Διάλεξη του  κ. Μαρκάκη Νικολάου , Βοτανολόγου, Βοτανοθεπαπευτή    στις  16  Μαΐου 2013
με θέμα: «Βοτανογνωσία και βότανα». Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα «Αλέξανδρος», Εθνικής Αμύνης 1, Πολιτιστικό Κέντρο Περιφερειακής Διοικήσεως Κεντρικής Μακεδονίας. Έδρα του ινστιτούτου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ": Γαμβέτα 168 - 542 48 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Τηλ/πο 0030/2310 315215


1. http://youtu.be/8luz6KwV-sQ

2. http://youtu.be/42KGVyqPmpw

3. http://youtu.be/wGSPikkDG0s

4. http://youtu.be/GJwsA63Q6zo

5. http://youtu.be/AdFECvgwVz8

Sunday, May 12, 2013

Πόσο αθώα είναι η ταινία "Μια ζωή την έχουμε"; (1958)

  1. Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος απο τα σύμβολα του αποκρυφισμού και των Μυστικών Εταιρειών. Δεν τα βλέπουν όμως αυτοί που έχουν τα μάτια τους ορθάνοιχτα κλειστά. (Wide shut).
 
 


                                                    Angela Merkel masonic hand sign


Η ταινία "Μια ζωή την έχουμε" (1958) δίδαξε στους Έλληνες την  ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΥ (ΣΤΟ 0:50:51)  δηλαδή "ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν".


Μάλιστα την ΘΕΩΡΙΑ την επαναλαβάνει στο 1:14:55

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΈΒΑΛΑΝ ΕΔΩ;

Τι σημαίνει το 1.101.101,10;

Διαβάστε το διαφορετικά: 11.0.11.0.11.0

Προσθεστε: 11+11+11=33

 

Στο σήμα της Bank of Amerika έχουμε το ίδιο 11+11+11=33


Στο 1:00:29 φοράει το καπέλο της Μπιμπή.Σας θυμιζει κάτι το καπέλο της;
Ποιός είναι ο Λευκός Χορός που ονειρεύεται η Μπιμπή;

Μας το λέει η Μεγάλη Στοά:

http://www.aasr.gr/grandLodge/gr/organization_and_functioning.html

Γίνονται τακτικά εκδηλώσεις και τεκτονικές εργασίες ανοικτές και για μη τέκτονες (Λευκές Εορτές). Οι Τεκτονικές Οργανώσεις είναι Νόμιμες Ενώσεις προσώπων, ...

Είναι τυχαίο που στον χορό η Μπιμπή πουλιέται σε δημοπρασία;

-"Σκότωσες κανένα;"
-"Τον εαυτό μου, τον παλιό τον Κλέωνα"

Αυτό δεν γίνεται στην τελετή μύησης;


Υπάρχουν και άλλα αλλά δεν είναι του παρόντος.


Ας δούμε την ιστορία αλλιώς:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: "ΚΛΕΨΕ ΤΟΝ ΚΛΕΦΤΗ"

Μία συμμορία με αρχηγό και εγκέφαλο τον διευθυντή μίας τράπεζας, σπρώχνει μία κοκότα να πιάσει στα δίχτια της έναν φτωχό και στερημένο ταμία τραπέζης. Ο ταμίας "ανακαλύπτει"  ένα μεγάλο πλεόνασμα στο ταμείο, το οποίο είχε δημιουργήσει έντεχνα ο βοηθός του ταμία ή κάποιος έμπιστος του διευθυντού στο λογιστικό τμήμα της τραπέζης και ενώ έχει σκοπό να ενημερώσει σχετικά το διευθυντή, λόγω της συμπεριφοράς αυτού, αποφασίζει να πάρει τα χρήματα και να ζήσει τη "μεγάλη ζωή".

Τα χρήματα του τα τρώει η κοκότα  και η συμμορία που του αρπάζει 20.000 λίρες με την πρόφαση της συμφωνίας με εταιρεία της Ανατολικής Γερμανίας (το 1958;)

Κερδισμένοι από την απάτη αυτή το δόλωμα (η Μπιμπή), η συμμορία και ....  ο εγκέφαλος της απάτης, ο διευθυντής της Τράπεζας, καθ΄ όσον η Μπιμπή ήταν ερωμένη του!Η Μπιμπή λοιπόν είναι η:


BB Masonic Lodge

Άλλη μία Μπιμπή:
Τυχαίο; Δεν νομίζω.


 
Το πλοίο ονομάζεται "Βασίλισσα Φρειδερίκη".


Και ένα σχόλιο φιλμοκατασκευής:

Ανάμεσα στα παρακάτω δύο πλάνα που ανήκουν στην ίδια σκηνή, μπαίνει σφήνα το βαρκάκι, γιατί προφανώς για κάποιο λόγο καταστράφηκε η σκηνή και δεν θέλησαν να την γυρίσουν ολόκληρη από την αρχή.
Η διαφορά φαίνεται από τον φωτισμό της σκηνής.
Απαράδεκτο για μία τοσο ακριβή ταινία.Στην ταινία "Αλίμονο στους νέους" ακούγεται το τραγούδι: 

 
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη,
σε λίγο πια θα φέξει,
θα `ρθει η χλωμή αυγή.

Κοντεύει έξι,
ας πούμε αυτή τη λέξη
που `χει στα χείλη μπλέξει
και δεν τολμά να βγει.

Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός
είν’ ακόμα σκοτεινός
και η νύχτα κυλά.
Μα εκεί ψηλά
κοίτα έν’ άστρο που δειλά
μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά.


Νύχτα ασημένια
κι η κάθε μου η έννοια
σ’ απόχη μεταξένια
από ξανθά μαλλιά.

Γλυκοχαράζει αλλά δε σε πειράζει
που γέμισε μαράζι η άδεια μου αγκαλιά.
 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΑΥΤΟ;
 
"εκεί ψηλά κοίτα έν’ άστρο που δειλά
μοναχό φεγγοβολά και μας χαμογελά"
 
 
"Η Ηώ και ο Αστραίος ή ο Κέφαλος είχαν δύο τέκνα, τον Εωσφόρο, το άστρο της Αυγής και τον 'Εσπερο το άστρο του Δειλινού"

ΕΙΝΑΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ.

Κοντεύει έξι, Κοντεύει έξι, Κοντεύει έξι. (Τρίς)