θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 16, 2013

Η συμβολική βρώσις της σάρκας.

 
Η συμβολική βρώσις της σάρκας του Ιησού και η συμβολική πόσις του αίματος προέρχεται από αρχαίες τελετουργίες, όπου διαφορετικές μορφές θυσίας και πόσεως αίματος αποτελούν αποδεκτό μέρος της αποκρυφιστικής αυτής παραδόσεως.
 
 
Στους Ασσυρίους και τους Βαβυλωνίους  ο Pazuzu (μερικές φορές Fazuzu ή Pazuza) ήταν ο βασιλιάς των δαιμόνων του ανέμου, και ο γιος του θεού Hanbi.
 
Αυτός ο δαίμονας που βρίσκεται πάνω από τον Ιησού είναι ο Pazuzu
 
 
 
 

Κατά τον λόγο τού Ιησού : "η γαρ σαρξ μου αληθώς εστι βρώσις" (Ιωάννης 6/στ: 55).

"Εάν μη φάγητε την σάρκα τού υιού τού ανθρώπου, και πίητε αυτού το αίμα ουκ έχετε ζωήν εν εαυτοίς. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ" (Ίωάν. 6,56)