θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 31, 2013

Ό Αριστείδης, πού ήταν εχθρός του Θεμιστοκλέους....Ό Αριστείδης, πού ήταν εχθρός του Θεμιστοκλέους, όταν μαζί μ' εκείνον εστάλη έξω άπό τήν Αθήνα ώς μέλος πρεσβευτικής επιτροπής, είπεν: «Ω Θεμιστόκλεις, θέλεις νά άφήσωμε τήν έχθρα μας στά σύνορα της Πατρίδος, όταν δέ έπιστρέψωμεν, άν νομίζης ότι πρέπει, νά τήν ξαναπάρωμε;»