θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 24, 2013

Tι απροσεξία! Έχασαν όλοι το κεφάλι τους.

Οι παπούδες μας ήταν πολύ απρόσεκτοι.
Πολλάκις εδήλωναν απώλεια της κεφαλής των,
κυρίως όταν συναντώντο
 με λάβρους οπαδούς της αγάπης.
 

 
 
Απόδειξη το καμίνι που έκαναν ασβέστη
τα αγάλματα των παπούδων μου, στα αρχαία καλοίνδια.