θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 27, 2013

Ο Έλεγχος των όπλων και η άνοδος του παγκόσμιου αστυνομικού κράτουςand in political parties.

Ο ζωγράφος Νικίας έζωγράφιζε τήν «Νέκυιαν,»


    Όταν ο ζωγράφος Νικίας έζωγράφιζε τήν «Νέκυιαν,» δηλ. τήν κατάβασι του Όδυσσέως εις τό στόμιο του Άδου καί τήν συνομιλία του με τους νεκρούς, πολλές φορές ερωτούσε τους υπηρέτες του, αν έφαγε, όταν δέ ο βασιλεύς Πτολεμαίος, μετά τό τελείωμα αυτού του πίνακος, έστειλε στον ζωγράφο εξήντα τάλαντα — (περίπου (25) εκατομμύρια σημερινές δραχμές— γιά νά άγοράση τήν ζωγραφιά, ο Νικίας δέν εδέχθη τά χρήματα, ούτε του έδωσε τον πίνακα. Αυτό έγινε διότι καί ο Νικίας, όπως καί άλλοι μεγάλοι ζωγράφοι, αγαπούσε πάρα πολύ τά εξαίρετα ζωγραφικά του έργα καί δέν ήθελε νά τά άποχωρισθή.

 

Τό ίδιο συνέβαινε καί με άλλους αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους.
Ό Ευκλείδης λ.χ. όταν έγραφε τά «διοπτικά» του, «ήδονάς έδρεπεν από τής Γεωμετρίας καί τής Αστρολογίας,»


ομοίως δέ καί ο Φίλιππος, όταν προσπαθούσε νά απόδειξη τήν γνώμη του γιά τό σχήμα τής Σελήνης,

καί ο Αρχιμήδης όταν άνευρε «τήν διάμετρον τή γωνία του ηλίου, οτι εστί τηλικούτον μέρος τοΰ μεγίστου κύκλου, οσον ή γωνία τών τεσσάρων ορθών»,

καί ο Απολλώνιος καί ο Άρίσταρχος, πού έγιναν «άλλων εύρεταί»

Η ωραία καί φρόνιμη Μιλησία.


 
 
 
 
Κάποια γυναίκα από τή Μίλητο, κατά τήν εποχή τής νεαράς της ηλικίας, ήταν εξαιρετικά ωραία καί φρόνιμη, καί είχε πολύ καλόν χαρακτήρα.  Ένας πού είδε τήν Μιλησία, τήν αγάπησε καί έστειλε νά τήν ζητήση ως σύζυγον. Τής υπεσχέθη δέ, έκτος από άλλα, καί δέκα πέντε χιλιάδες χρυσούς «στατήρας.» Ύπεσχέθη επίσης ότι θά έδιδε καί περισσότερα, άν ζητούσε εκείνη.  
 

Αλλά ή Μιλησία δεν έδέχετο τήν προσφορά καί έλεγεν, ότι ή πληρωμή ήταν χαρακτηριστικόν εταίρων πού διαθέτουν τόν εαυτόν τους σ' έναν άγνωστον άνδρα καί παραδίδουν τήν ομορφιά τους σαν τά διάφορα ψώνια. Είχε δε διαδοθή γι' αυτή τήν κόρη πάρα πολύ καλή φήμη.  

(Αιλιανού  Άπόσπ. 12.)


 

Τήν ωραία Ελένη, πού έζωγράφησεν ο Ζεύξις ο Ήρακλεώτης.
Τήν ωραία Ελένη, πού έζωγράφησεν ο Ζεύξις ο Ήρακλεώτης, υπερβολικά επιθυμούσε νά παρατηρεί ο ζωγράφος Νικόμαχος και έξεδήλωνε πολύν θαυμασμό για τόν πίνακα.
Προς ένα δε ο οποίος επήγεν εκεί, και τόν ερωτούσε, τί έπαθε και γιατί έθαύμαζε τόσο πολύ εκείνο το έργο τέχνης, εκείνος απάντησε: «Δέν θά μ' ερωτούσες, αν είχες τα δικά μου μάτια.»
Εγώ όμως, γράφει ο Αιλιανός, θά έλεγα τό  ίδιο καί γιά τους ωραίους λόγους, αλλά και γιά εκείνον πού έχει «καλλιεργημένα» αυτιά, όπως ακριβώς έχουν καλλιεργημένα τεχνικά μάτια οι καλοί «χειροτέχναι.»

Tι θέλει ο πελεκάνος στο ένσημο του ΙΚΑ;

 


 


 
 
... και στην Μύκονο.
 
 

 
 
 
 

Saturday, January 26, 2013

Αγάλματα από την έκθεση: «ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ».

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 

 


 
 
  

 


Friday, January 25, 2013

Εξοντωτικός πόλεμος ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ


Χάσανε την Κρήτη στο κανάλι Βεργίνα.


Βράβευση του Πρόεδρου του Ινστιτούτου «Αριστοτέλης» Βρίτσιου Αριστοτέλη Ομότιμου Καθηγητή του Α.Π.Θ.

 
 


Βράβευση του Πρόεδρου του Ινστιτούτου «Αριστοτέλης»  Βρίτσιου Αριστοτέλη Ομότιμου  Καθηγητή του  Α.Π.Θ.
Τον προσφωνεί η συγγραφεύς Λιάτσα Δήμητρα.


 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΨΑΛΑΣ στις 24.01.2013
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα στις 24.01.2013 για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα.
 
Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα «Αλέξανδρος», Εθνικής Αμύνης 1, Πολιτιστικό Κέντρο Περιφερειακής Διοικήσεως Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Έδρα του ινστιτούτου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ": Γαμβέτα 168 - 542 48 Θεσσαλονίκη Τηλ. & Τηλ/πο 0030/2310 315215

«Κατασκευή - αρχιτεκτονική και ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα».

«Κατασκευή - αρχιτεκτονική και ο γλυπτός διάκοσμος του Παρθενώνα».
κ. Φυλακτός Ευάγγελος, καλλιτέχνης μαρμάρου – Ιστορικός ερευνητής
 
 

 
 
 
 
 
 

Saturday, January 19, 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ.

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΤΣΑ
 
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ
ΜΥΘΟΥ
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΛΙΟΣ
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΕΡΜΟΥ 61 – 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310.282782, 240331


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: erwdios@otenet.gr
 
Ή Βίβλος είναι μία συρραφή από τόν βίο καί τήν πολιτεία τών θεών, ηρώων καί προσωπικο­τήτων του Ελληνικού κόσμου.

Ό Ιησούς διδάσκει καί δικάζεται όπως ό Σωκράτης, θεραπεύει καί ανασταίνει όπως ό Απολλώνιος ό Τυανέας, σταυρώνεται όπως ό Προμηθέας, περπατά πάνω στό νερό όπως ό Αργοναύτης Εύφημος, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο όπως ό  Ηρακλής, θρηνείται όπως ό Υάκινθος,  φορά τόν χιτώνα του Απόλλωνος καί κατά τήν ταφή του τυλίγεται στην σινδόνη του Πατρόκλου. Ό Ιησούς γίνεται ή «άμπελος» όπως ό Διόνυσος, ό «καλός ποιμήν», όπως ό Έρμης, ό «ερχόμενος» όπως ό Ήφαιστος καί θά επιστρέψει κατά τήν Δευτέ­ρα Παρουσία όπως ό Οδυσσέας. Ο Ίεχωβάς μοιάζει καταπληκτικά με τόν Ποσειδώνα, ό Δαυίδ παί­ζει τήν λύρα του όπως ό Ορφέας, ό  Σαούλ φιλοξενείται όπως ό Τηλέμαχος καί ό Σαμψών χάνει τήν δύναμη του όταν μία γυναίκα του κόβει τά μαλλιά όπως ό Πτερέλαος. Ό Κάιν σκοτώνει τόν αδελφό του   όπως  ό  Κιθαιρών  καί  ό Παράδεισος είναι ό Κήπος τών Εσπερίδων.
 

Υπατία σεμνή, των λόγων εύμορφία


Υπατία σεμνή, των λόγων εύμορφία

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

400. ΠΑΛΛΑΔΑ
 Όταν βλέπω σε, προσκυνώ, και τους λόγους,
της παρθένου τον οίκον άστρώον βλέπων
εις ουρανόν -γαρ εστί σου τα πράγματα,
Υπατία σεμνή, των λόγων εύμορφία,
άχραντον άστρον της σοφής παιδεύσεως.


ΙΧ-400
 Όταν σέ βλέπω ή τά λόγια σου ακούω, προσκυνώ
καί ή σοφία σου
μέ της Παρθένου τόν αστερισμό βλέπω νά λάμπει.
 Έτσι ουράνια, όλα τα δικά σου Υπατία σεμνή,
των λόγων ή πανέμορφη,
της μάθησης σοφό κι άχραντο άστρο.

Στά Λεύκτρα ο Επαμεινώνδας απέπεμψε τους Βοιωτούς

Διώξτε τους δειλούς από δίπλα σας.
 
 Στά Λεύκτρα ο Επαμεινώνδας οδηγούσε προς τόν τόπο τής συγκρούσεως τήν φάλαγγα. Οί θεσπιείς ακολουθούσαν, άλλα έδειχναν σημεία δειλίας. Ό Επαμεινώνδας αντελήφθη πολύ καλά τή δειλία τών θεσπιέιων, άλλα, για νά μή διαταραχθη ο στρατός σέ ώρα μάχης, έβαλε τόν κήρυκα και έκήρυξεν: «Επιτρέπεται νά φύγουν όσοι άπό τους Βοιωτούς θέλουν». Και οι μέν θεσπιείς ένοπλοι απεχώρησαν, ο δέ Επαμεινώνδας μ' εκείνους τους οπλίτες πού έμειναν συντεταγμένοι και πρόθυμοι γιά μάχη, «κατήγαγε περιφανή νίκην».

Υιοθετήστε έναν τρομοκράτη (Πραγματικά Άριστο). Εσείς θα υιοθετούσατε έναν;

 

Chief Government Whip Gordon O'Connor
 Υιοθετήστε έναν  τρομοκράτη (Πραγματικά Άριστο). Εσείς  θα υιοθετούσατε έναν;
 

National Defence Headquarters
MGen George R. Pearkes Bldg, 15 NT
101 Colonel By Drive
Ottawa , ON K1A 0K2 Canada

Αγαπητή ενδιαφερόμενη συμπολίτισσα,

Σας ευχαριστούμε για την πρόσφατη επιστολή σας, στην οποία εκφράζετε την έντονη ανησυχία σας για την αντιμετώπιση των τρομοκρατών Ταλιμπάν της Αλ Κάιντα που συλλαμβάνονται από τις Καναδικές δυνάμεις, και στη συνέχεια παραδίδονται στην Κυβέρνηση του Αφγανιστάν και σήμερα κρατούνται από Αφγανούς υπαλλήλους στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Σωφρονιστικού Συστήματος του Αφγανιστάν.
Η Διοίκηση μας λαμβάνει σοβαρά υπ όψιν αυτά τα θέματα και οι απόψεις σας έχουν ακουστεί δυνατά και ξεκάθαρα εδώ στην Οττάουα. θα ικανοποιηθείτε όταν πληροφορηθείτε, ότι χάρη στις ανησυχίες πολιτών, όπως εσείς, δημιουργήσαμε ένα νέο τμήμα, εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο ονομάζεται πρόγραμμα "Προοδευτικών Αποδεχόμενων την Ευθύνη για Δολοφόνους", ή ΠΑΕΔ για συντομία Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του νέου αυτού προγράμματος, έχουμε αποφασίσει να μεταφέρουμε έναν τρομοκράτη και να τον θέσουμε υπό την προσωπική σας φροντίδα. Ο προσωπικός σας κρατούμενος έχει επιλεγεί και έχει προγραμματιστεί για μεταφορά, υπό την συνοδεία βαριά οπλισμένου φρουρού στην κατοικία σας στο Τορόντο την ερχόμενη Δευτέρα.
Ο Αλί Μοχαμέντ Αχμέτ Μπιν Μαχμουντ (μπορείτε απλά να τον φωνάζετε Αχμέτ) πρέπει να τύχει φροντίδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτείτε στην προσωπική σας επιστολή διαμαρτυρίας!
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να προσλάβετε κάποιους βοηθούς επιβλέποντες. Εμείς θα διενεργούμε εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα πρότυπα φροντίδας σας για τον Αχμέτ. είναι ανάλογα με αυτά που τόσο έντονα συνιστάτε στην επιστολή σας.
Αν και ο Αχμέτ είναι αντικοινωνική προσωπικότητα και εξαιρετικά βίαιος, ελπίζουμε ότι η ευαισθησία σας σε αυτό που περιγράφεται ως "πρόβλημα συμπεριφοράς" θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτά τα ελαττώματα του χαρακτήρα του. Ίσως έχετε δίκιο στην περιγραφή των προβλημάτων αυτών ως "απλές πολιτιστικές διαφορές". Αντιλαμβανόμαστε ότι σχεδιάζετε να του προσφέρετε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση στο σπίτι. Ο τρομοκράτης που υιοθετήσατε είναι εξαιρετικά ικανός στην μάχη σώμα με σώμα και μπορεί να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή με τόσο απλά αντικείμενα όπως ένα μολύβι ή ένας νυχοκόπτης. Σας συμβουλεύουμε να μην του ζητήσετε να επιδείξει αυτές τις δεξιότητες στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας σας γιόγκα. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τυχόν φίλους, γείτονες ή συγγενείς για τον φιλοξενούμενο σας, εφόσον θα μπορούσε να ταραχθεί ή ακόμα και να καταστεί βίαιος.
Αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε να τον κατανοήσετε. Είναι επίσης ειδικός στο να κατασκευάζει μια ευρεία ποικιλία εκρηκτικών μηχανισμών από κοινά προϊόντα οικιακής χρήσης, οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να διατηρήσετε τα στοιχεία αυτά κλειδωμένα, εκτός αν (κατά τη γνώμη σας) αυτό μπορεί να προσβάλει την προσωπικότητα του.
Ο Αχμέτ δεν θα επιθυμούσε πολλά πάρε-δώσε με εσάς ή τις κόρες σας (εκτός από τη σεξουαλική εκμετάλλευση) από τη στιγμή που βλέπει τις γυναίκες ως υπανθρώπους, μορφή ιδιοκτησίας που ως εκ τούτου δεν έχουν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης στις σεξουαλικές του απαιτήσεις. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τον ίδιο και έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα να δείχνει βίαιες τάσεις γύρω από τις γυναίκες που αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν με το νέο ενδυματολογικό κώδικα που θα "συστήσει" ως πιο κατάλληλη ενδυμασία.
Είμαστε βέβαιοι ότι με αυτή την συγκυρία και με την πάροδο του χρόνου θα απολαύσετε την ανωνυμία που προσφέρει η μπούρκα.
Απλά θυμηθείτε ότι όλα είναι μέρος της "κουλτούρας του σεβασμού των θρησκευτικών του πεποιθήσεων", όπως περιγράφεται στην επιστολή σας.
Εκτιμούμε πραγματικά όταν οι πολίτες μας ενημερώνουν με τον κατάλληλο τρόπο για να κάνουμε τη δουλειά μας και να παρέχουμε φροντίδα για τους συνανθρώπους μας. Παρακαλούμε να προσέχετε τον Αχμέτ και να θυμάστε ότι θα σας παρακολουθούμε.
Καλή τύχη.


Φιλικά,
Gordon O’ Connor,
Υπουργός Εθνικής Άμυνας


Adopt a terrorist (Truly Excellent) ,,would you adopt one.?

Adopt a terrorist (Truly Excellent)
A lady Canadian libertarian wrote a lot of letters to the government, complaining about the treatment of captive insurgents (terrorists) being held in Afghanistan National Correctional System facilities. She received back the following reply:


National Defence Headquarters
MGen George R. Pearkes Bldg, 15 NT
101 Colonel By Drive
Ottawa , ON K1A 0K2 Canada

Dear Concerned Citizen,

Thank you for your recent letter expressing your profound concern of treatment of the Taliban and Al Qaeda terrorists captured by Canadian Forces who were subsequently transferred to the Afghanistan Government and are currently being held by Afghan officials in Afghanistan National Correctional System facilities.

Our administration takes these matters seriously and your opinions were heard loud and clear here in Ottawa . You will be pleased to learn, thanks to the concerns of citizens like yourself; we are creating a new department here at the Department of National Defense, to be called 'Liberals Accept Responsibility for Killers' program, or L.A.R.K. for short.

In accordance with the guidelines of this new program, we have decided to divert one terrorist and place him in your personal care. Your personal detainee has been selected and is scheduled for transportation under heavily armed guard to your residence in Toronto next Monday. Ali Mohammed Ahmed bin Mahmud (you can just call him Ahmed) is to be cared for pursuant to the standards you personally demanded in your letter of complaint. It will likely be necessary for you to hire some assistant caretakers.. We will conduct weekly inspections to ensure that your standards of care for Ahmed are commensurate with those you so strongly recommend in your letter.

Although Ahmed is a sociopath and extremely violent, we hope that your sensitivity to what you described as his 'attitudinal problem' will help him overcome these character flaws. Perhaps you are correct in describing these problems as mere cultural differences. We understand that you plan to offer counseling and home schooling.

Your adopted terrorist is extremely proficient in hand-to-hand combat and can extinguish human life with such simple items as a pencil or nail clippers. We advise that you do not ask him to demonstrate these skills at your next yoga group. He is also expert at making a wide variety of explosive devices from common household products, so you may wish to keep those items locked up, unless (in your opinion) this might offend him.

Ahmed will not wish to interact with you or your daughters (except sexually) since he views females as a subhuman form of property. This is a particularly sensitive subject for him and he has been known to show violent tendencies around women who fail to comply with the new dress code that he will recommend as more appropriate attire. I'm sure you will come to enjoy the anonymity offered by the burka over time. Just remember that it is all part of 'respecting his culture and religious beliefs' as described in your letter.

Thanks again for your concern.. We truly appreciate it when folks like you keep us informed of the proper way to do our job and care for our fellow man.. You take good care of Ahmed and remember, we'll be watching. Good luck and God bless you.

Cordially,
Gordon O'Connor
Minister of National Defense

Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φαντάσματά του οθωμανισμού.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φαντάσματα του οθωμανισμού”

 
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιάζουν την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, στις 19.30 το βιβλίο του Γιάννη Ταχόπουλου “Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φαντάσματα του οθωμανισμού”. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
Ντίνος Χριστιανόπουλος, ποιητής
Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας
Γιάννης Μέγας, συγγραφέας
Νικόλαος Μέρτζος, πρόεδρος ΕΜΣ
Γιάννης Ταχόπουλος, συγγραφέας του βιβλίου
Συντονιστής: Βασίλης Κοντογουλίδης, δημοσιογράφος
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Εθνικής Αμύνης 4.
πληροφορίες: 2310 543751
 
 
 
 
Η Θεσσαλονίκη, ο Μαζάουερ και τα φαντάσματα του οθωμανισμού
Συγγραφέας: Γιάννης Ταχόπουλος
Πρόλογος: Γιώργος Καραμπελιάς
Έτος έκδοσης 2012
Σελ. 173
Το βιβλίο του Γιάννη Ταχόπουλου αποτελεί την πρώτη εμπεριστατωμένη κριτική των απόψεων που, με αφετηρία το βιβλίο του Μαρκ Μαζάουερ, Θεσσαλονίκη: πόλη των φαντασμάτων», έχουν κυριαρχήσει την τελευταία περίοδο στην ακαδημαϊκή και πνευματική σκηνή σχετικά με τη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με αυτές, η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια ελληνική πόλη, η οποία αφελληνίστηκε βίαια το 1430 μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους και μια δεύτερη φορά με τη μεγάλη σφαγή του 1821. Όχι, υποστηρίζει ο Μαζάουερ και οι συν αυτώ, πρόκειται για μια «οθωμανική πόλη» η οποία απλώς «επανελληνίστηκε» μετά την απελευθέρωσή της το 1912, καταστρέφοντας μια «πολυπολιτισμική» πόλη πέντε αιώνων. Η Θεσσαλονίκη παύει να είναι μια ελληνική πόλη δύο χιλιάδων τριακοσίων χρόνων, και μεταβάλλεται σε μια πόλη των οθωμανικών φαντασμάτων.
Ο Γιάννης Ταχόπουλος με τη συστηματική μελέτη του καταδεικνύει όλες τις ανακρίβειες και τα κενά ενός έργου που αποτελεί μάλλον «ιστορικό αφήγημα» και όχι ιστορία. Καταδεικνύει ταυτόχρονα τη σκανδαλώδη παραίτηση της λεγόμενης «νέας ιστορίας», ακόμα και από τη στοιχειωδέστερη κριτική αποτίμηση ενός εμφανώς προβληματικού έργου, όπως το βιβλίο του Μαζάουερ, γεγονός το οποίο συνδέεται με την κυριαρχία των εθνοαποδομητικών απόψεων στην ιστοριογραφία.
Το βιβλίο το Ταχόπουλου αποτελεί παράλληλα φόρο τιμής στα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης τη στιγμή που αναπτύσσεται μια συνολικότερη στρατηγική απομάκρυνσης τη Θεσσαλονίκης από την ελληνική ταυτότητα της, προετοιμάζοντας, ηθελημένα ή αθέλητα, ένα «μεταεθνοτικό», νεοθωαμανικό μέλλον.

για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα των Εναλλακτικών Εκδόσεων
http://ardin-rixi.gr/archives/10460