θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 08, 2012

Μπουσμπούκης Αντώνιος: «Τα ονόματα των Αρχαίων Μακεδόνων».


 

«Τα ονόματα των Αρχαίων Μακεδόνων».
  κ. Μπουσμπούκης Αντώνιος, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ.
Μπουσμπούκης Αντ.: «Τα ονόματα των Αρχαίων Μακεδόνων».

 
"The names of the ancient Macedonians."
Mr. Anthony Bousmpoukis, emeritus professor of Thessaloniki
Bousmpoukis Ant.: "The names of the ancient Macedonians."

"Les noms des anciens Macédoniens».
M. Anthony Bousmpoukis, professeur émérite de Thessalonique
Bousmpoukis Ant:. "Les noms des anciens Macédoniens."