θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, October 28, 2012

Το της Πόλεως όλης το ήθος ομοιούται τοίς άρχουσιν!

Το της Πόλεως όλης το ήθος ομοιούται τοίς άρχουσιν!
 

Οι μη οργιζόμενοι, εφ' οις δει, ηλίθιοι δοκούντες είναι!
 

Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Έρρωσθε
 

Δημοσθένης ο Μακεδών