θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 13, 2012

Ο τάφος του Γαρέφη
ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

Γ. Χρ. Μόδη

(Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ)

1930


Μαζί τώρα με τους δυο οπλαρχηγούς και άλλους αντάρτες επισκεφθήκαμε τον τάφο του Γαρέφη. Δυό χωρικοί και δύο οπλίτες είχαν στήσει με λίγες πλάκες και ε να μικρό μαρμάρινο σταυρό το μαυσωλείο του ηρωικού Πηλιορείτη. Ήταν ένας φτωχός και ταπει­νότατος τάφος. Μά φάνταζε σάν αληθινό μνη­μείο στο νεκροταφείο αυτό της Γραδέσνιτσας, πού δεν περιείχε τίποτε άλλο από χαμηλούς ξύλινους σταυρούς. Γιά νά μή κινήση ή εξαιρετική πολυτέλεια του τον προσοχή των τούρκων, γράψαμε στο σταυρό με χονδρό μολυβδοκόνδυλο το Όνομα κάποιου χωρι­κού, πού είχε πεθάνει τότε κοντά. Δυό παπάδες διά­βασαν το μνημόσυνο. Πολλές γυναίκες, πού είχαν στή στιγμή μαζωχθή έρραναν το μνήμα με λουλούδια και δάκρυα. Ήσαν χήρες και μητέρες αγωνιστών, πού είχαν πέσει σε συμπλοκή με τους τούρκους ή σε ενέδρα βουλγάρων. Ό Γαρέφης πέθανε στά χέρια τους τή στιγμή, πού έφθανε άπ' το Μοναστήρι για­τρός γιά τή θεραπεία της πληγής του. Κ' ο μεν για­τρός έφυγε άπρακτος. Κατόπι του όμως πρόβαλε Τούρκος αξιωματικός με στρατιώτες και χωροφύλακες, πού κάτι φαίνεται είχαν μυρισθή. Αλλά τότε οι γυναίκες χωρίς νά χάσουν τήν ψυχραιμία τους, εσκέπασαν το νεκρό με χωριάτικα ρούχα και άρχισαν νά τον κλαίουν με τόση φυσικότητα και σπαραγμό, ώστε ο αξιωματικός δεν επέμεινε νά διατάραξη περισσότε­ρο το πένθος τους..