θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, October 13, 2012

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κουκοδήμος: "Αδιάφορη για το μπάσκετ η Πολιτεία"


Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος


ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κύριε υπουργέ, το τελευταίο διάστημα φτάνουν σωρηδόν καταγγελίες πολιτών αλλά πληθαίνουν και δημοσιεύματα, που αναφέρουν ότι μετανάστες από κρά­τη της Ανατολικής Ευρώπης (τα οποία υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση) δουλεύουν 14 χρόνια στη χώρα κατα­γωγής τους και στη συνέχεια έρχονται στην Ελλάδα.

Με βάση τη νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο, με μόλις έναν χρόνο δουλειάς μπορούν να πάρουν σύντα­ξη από το ΙΚΑ σε ηλικία 60 ετών οι γυναίκες και 65 οι άντρες.

Αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή της σύνταξης είναι οι με­τανάστες να έχουν ως τόπο κατοικίας την Ελλάδα. Έτσι σημαντικός αριθμός αλλοδαπών δηλώνει τι διαμένει στην Ελλάδα και παίρνει το σύνολο της σύνταξης, ενώ στην πραγματικότητα περνάει το μεγαλύτερο χρονικό διά­στημα στη χώρα του.

Οι Βούλγαροι και Ρουμάνοι, ως ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω­σης, έχουν το δικαίωμα της ελεύθε­ρης διέλευσης στη χώρα μας και απο­λαμβάνουν τα ίδια εργασιακά και συ­νταξιοδοτικά προνόμια με τους υπό­λοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι, ακόμη και με λίγους μήνες ασφάλι­σης στην Ελλάδα, ένας Βούλγαρος, Ρουμάνος ή Πολωνός που έχει δουλέ­ψει 14-15 χρόνια στην πατρίδα του, μπορεί να πάρει κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ύψους 486 ευρώ, όπως επί­σης να κάνει και αίτηση για χορήγηση του ΕΚΑΣ, ύψους 230 ευρώ. Το ποσό θεωρείται «αστρονομικό» για τη Βουλ­γαρία, η οποία καταβάλλει συντάξεις της τάξεως από 40 έως 130 ευρώ.

Το πρόβλημα όμως προκύπτει από το γεγονός όχι οι συγκεκριμένοι δεν διαμένουν καν στην Ελλάδα αλλά εισπράττουν από χη χώρα μας συντά­ξεις.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των αιτήσεων για συνταξιοδότηση Βουλ­γάρων εργαζομένων τριπλασιάστηκε, όπως αναφέρεται επίσης σε δημοσι­εύματα του τύπου, ενώ γίνεται λόγος και για την ύπαρξη κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και σπεύδουν να βγάλουν σύνταξη με το αζημίωτο στους αλλοδαπούς.

Καταφέρνουν, όπως επισημαίνε­ται, να δηλώσουν ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας, εντός της ελληνικής επι­κράτειας και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πολλές αιτήσεις, έχουν κοινή διεύθυνση κατοικίας, διαδικασία που μπορεί εύκολα να διασταυρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης εκτιμούν ότι οι αιτήσεις Βουλγάρων για συνταξιο­δότηση στη βόρεια Ελλάδα είναι χι­λιάδες. Το υπόλοιπο 30% των αιτήσε­ων από ευρωπαϊκές χώρες έχει υπο­βληθεί από Ρουμάνους, Πολωνούς και Έλληνες που έχουν δουλέψει στο

Βέλγιο και τη Γερμανία.

Κύριε Υπουργέ,

Το σκεπτικό που διέπει την κοινο­τική νομοθεσία είναι ότι κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να προσφέ­ρει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και την ανάλογη περίθαλψη στους Ευ­ρωπαίους πολίτες που διαμένουν και εργάζονται σε αυτό. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, αν όλα τα παραπάνω ως αναφέρονται ισχύουν, υπάρχει σο­βαρή στρέβλωση και σημαντική επι­βάρυνση του ελληνικού κράτους.

Μετά από χα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Ευσταθούν τα παραπάνω στοι­χεία και έχει γίνει αντιληπτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ή του ΙΚΑ η μεγάλη αύξηση αιτήσε­ων από πολίτες της ανατολικής Ευρώ­πης, κυρίως Βουλγαρία, για συνταξι­οδότηση;

-Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου και διασταυρώσεων των στοιχείων που προσκομίζονται;

-Πώς προτίθεται να αντιμετωπί­σει το υπουργείο το πρόβλημα και τις στρεβλώσεις που προκαλούνται;

Ο Ερωτών Βουλευτής Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος