θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 02, 2012"έβαλε ένα χρυσό αετό πάνω στα σύμβολα του πολέμου και τον αφιέρωσε ωςπροστασία για την ανδρεία του" - (.μτφρ. Campbell, Vol Ελληνική Λυρική II) Ανακρέων, Θραύσμα 505d (από Fulgentius, Μυθολογίες) (ελληνική λυρική ποίηση C6th π.Χ.)

 "he put a golden eagle on his war standards and dedicated it as a protection for his valour" - Anacreon, Fragment 505d (from Fulgentius, Mythologies) (trans. Campbell, Vol. Greek Lyric II) (Greek lyric C6th B.C.)