θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, August 18, 2012

Havelock Ellis: ...Η απουσία από την Ιερουσαλήμ ενός φρενοκομείου.


 The whole religious complexion of the modern world
  • The whole religious complexion of the modern world is due to the absence from Jerusalem of a lunatic asylum.
Όλη  η θρησκευτική περιπλοκή του σύγχρονου κόσμου οφείλεται στην απουσία από την Ιερουσαλήμ ενός φρενοκομείου.