θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, June 09, 2012

ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΑ «Ζάνε θεέ!»174. ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΑ. 

Στα ριζοβούνια του Γιούχτα, κοντά στο χωριό Αρχάνες, είναι μία θέση που λέγεται Στου Δία το μνήμα, γιατί εκεί λένε πως ήταν ο τάφος του Δία. Άλλοι όμως λένε πως ήταν αλλού, και πως το χωριό Ζου το Λάκκο, στο δήμο Ανωγείων του Μυλοπόταμου, γι' αυτό το ονόμασαν, πως είναι ο τάφος του Δία. Και λένε μάλιστα πως ο Δίας από την κορφή του βουνού κατέβαινε συχνά κάτω στο χωριό. Και οι Ανωγειανοί όλοι θυμούνται το Δία, και όταν του συμβεί κανένα έχταχτο ή σπουδαίο πράμα, ο Ανωγειανός φωνάζει: «Ζάνε θεέ!» Και καμιά φορά, όταν ακούσουν κανένα τέτοιο ή κανένα πολύ δυσάρεστο, σηκώνουν τα χέρια και λένε: «Ηκούτε μου, Ζώνε θεέ» ή: «Ηκούτε μου, για τα θρονία του θεού» ή «για το θρόνος του θεού». Και στο βουνό τον Κέντρο, στην επαρχία του Αμαρίου, υπάρχει ένας κάμπος, που λέγεται Ζου Κάμπος.                                                                           (ΚΡΗΤΗ)