θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 13, 2012

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ


ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ

The sacred egg of  ancient Gods (the egg  of Astarte ) is the “mundane egg” in which the world was shut up. Now the world has two distinct meanings: the material earth or the inhabitants of the earth.
Το ιερό αυγό των αρχαίων Θεών (το αυγό της Αφροδίτης - Αστάρτης) είναι το «κοσμικό αυγό» στo οποίo έχει κλειστεί ο κόσμος . Ο κόσμος έχει δύο διακριτές σημασίες: την  υλική  γη ή  τους κατοίκους της γης.