θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 04, 2012

ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.Είσαι παρθένα; Θάνατος!
Οι χριστιανές παρθένες στο στόχαστρο των Ρωμαίων
ΤΟ ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ έχουν αναρωτηθεί γιατί η Ρώμη, ενώ ακολούθησε απαρέγκλιτα μια πολιτική ανεξιθρησκίας έναντι των κατακτημέ­νων λαών, με την πολυθεία να είναι το επίσημο θρη­σκευτικό της καθεστώς, αντιμετώπισε με τόση βαρβα­ρότητα το χριστιανισμό. Επί τρεις αιώνες οι χριστιανοί κυνηγήθηκαν, φυλακίστηκαν, βασανί­στηκαν, δέχτηκαν στα κορμιά τους καυτή πίσσα και λάδι, ρίχτηκαν στις αρένες και στα θηρία. Αυτά γινόντουσαν την ίδια στιγμή που οποιοσδήποτε άγνωστος θεός από τη Δύση ή την Ανατολή έκανε αμέσως ανεμπόδιστα καριέρα μόλις εμφανιζόταν στη Ρώμη.

Κατά τους μελετητές, ένας λόγος που έφερε τις φο­βερές διώξεις ήταν η κοσμοθεωρία της νέας θρησκεί­ας, που αμφισβητούσε ευθέως κάθε είδους επίγεια δύναμη και κυριαρχία, δίνοντας προτεραιότητα σε ψυχι­κά και πνευματικά αγαθά που ο άνθρωπος θα απο­λάμβανε μετά το θάνατο του. Αυτό ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την παγκόσμια κυριαρχία της Ρώμης.

(……)
Η ιδέα της αγνότητας και της διατήρησης της παρ­θενίας, ειδικά στις γυναίκες, ιδέα που εισήγαγε ο χρι­στιανισμός, φάνηκε στους Ρωμαίους εντελώς εξωφρε­νική στην αρχή και στη συνέχεια προκλητικά ανατρε­πτική. Η κακή οικονομική κατάσταση του κράτους εί­χε οδηγήσει σε μείωση των γεννήσεων. Σ' αυτά τα άσχημα ήρθε να προστεθεί κι ο χρι­στιανισμός μ' αυτές τις θεωρίες περί παρθενίας. Όμως οι αυτοκράτορες ήθελαν παιδιά που θα στελέχωναν τις αυριανές ανίκητες λεγεώνες της Ρώμης. Ήταν συνεπώς μια θεωρία που δυναμίτιζε τα θεμέλια του ίδιου του κράτους. Κι έπειτα, αυτός που ακολουθούσε σε τόσο «ακραίες» επιλογές τις επιταγές του θεού του ήταν εν δυνάμει επικίνδυνος για την κρατούσα τάξη.
Μόνο έτσι εξηγείται η αγριότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους η ιδέα της παρθενίας, με την προσαρμογή του επίσημου δικαίου της Ρώμης προκειμένου να την καταπολεμήσει. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων νόμων τον 1ο και το 2ο μ.Χ. αιώνα δημιούργησε μια ειδική κατηγορία αγίων και οσίων γυναικών, που ονομάστηκαν παρθενομάρτυρες.