θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, November 10, 2011

Chinese Torture Atrocities

Κινέζικά άγρια βασανιστήρια: Αποκεφαλισμοί, Θάνατος με τεμαχισμό σε 1000 τεμάχια.
Σημείωση: " Η σύζυγος του Μάο ζητά ο πρόεδρος της Κίνας να θανατωθεί, αφού βασανιστεί και τεμαχιστεί σε 1000 τεμάχια "

http://www.youtube.com/watch?v=q7iDZnkn1xoΜικρογραφία


Chinese Torture Atrocities: Beheadings Death by a 1000 Cuts. Note: Mao's Wife Demands the president of China be tortured to "death by 1000 cuts."