θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, September 27, 2011

Τό αδίκημα της ασεβείας, στην ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ Αθήνα.

Ίωάν. Λιακόπουλου, Ή Νομοθεσία της αρχαίας Αθηναϊκής Πολιτείας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Ασέβεια.
1.- Αυτός πού μέ λόγια η πράξεις έδειχνε περιφρόνηση γενικά καί έλλειψη του οφειλομένου σεβασμού στους θεούς, στην επικρατούσα θρησκεία καί στους λειτουργούς αύτης, διέπραττε τό αδίκημα της ασεβείας. Είδικώτερα, δράστης ασεβείας ήταν ό αρνούμενος δημόσια την ύπαρξη των θεών, αυτός πού διακήρυσσε την αθεΐα του ή πού ευαγγελιζόταν νέους θεούς. Αυτός πού περιφρονούσε φανερά τίς τελούμενες δημόσιες θρησκευτικές τελετές καθώς κι αυτός πού κατέστρεφε μέ οποιονδήποτε τρόπο ναούς ή αγάλματα θεών.
ΠΗΓΕΣ Πλάτωνος απολογία Σωκράτους XI «...Σωκράτη φησίν άδικείν τους τε νέους διαφθείροντα και θεούς ους η πόλις νομίζει ού νομιζοντα, έτερα δε δαιμόνια καινά το μεν έγκλημα τοιούτον έστιν...».
Τον αυτού Εύθύφρων II «-ΣΩΚΡ. ...φησι γάρ με ποιητην είναι θεών, και ως καινούς ποιούντα θεούς, τους δι’ αρχαίους ου νομίζοντα….»