θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 30, 2011

ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ!

ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ!
Γνωρίζετε ότι η κατηγορία αυτή έρχεται από την αρχαιότητα και σημαίνει πως δεν γνωρίζεις τα «Στοιχεία» του Εκλείδη, δηλαδη δεν έχεις τις «στοιχειώδεις» γνώσεις στην γεωμετρία και κατά συνέπεια είσαι αμόρφωτος; Άλλωστε ο Πυθαγόρας έλεγε: «Ουδείς εισήτω»;