θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, August 19, 2011

Η Αγγλική λέξη tit(s) είναι Ελληνική.

Μεγενθύνετε και θα παρατηρήσετε ότι κάποιοι (ποιοί άλλοι) .....πριόνισαν τα στήθη της! Ευτυχώς που στην Ελληνική Αναγέννηση οι πάπες ανέθεταν σε γλύπτες να συπληρώσουν τα κομμένα μέλη των αγαλμάτων.
Enlarge and you will notice that some (who other) ..... sawed her breasts! Fortunately, in the Greek Renaissance, the popes assigned the sculptors to complement the cut members of the statues.