θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, July 02, 2011

Αριστοτέλης Κακογεωργίου: Υπέρ της Ελληνικής ενδυμασίας.…είναι γεγονός ότι οι Έλληνες έγραψαν εκείνες οι χρυσές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας όπως τη μάχη του Μαραθώνα, τη μάχη των Θερμοπυλών, τη μάχη της Σαλαμίνας, τη μάχη της Πύδνας και τόσα άλλα επιστημονικά επιτεύγματα με το σύμβολο του Δωδεκαθέου.

(…) Κυρίως όμως θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ηθικές και νομικές υποχρεώσεις μας έναντι των προγόνων μας. Έχουμε επί τέλους υποχρέωση να τιμούμε και να σεβόμαστε τα ιερά τους αλλά και να τους υμνούμε ως απόγονοί τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να θεατρινίζει τις εμφανίσεις με χλαμίδες ή πολεμικές στολές την στιγμή που δέχεται διάφορες άλλες λαϊκές ενδυμασίες όπως θρακιώτικές;, ποντιακές, κρητικές, βλάχικες και τόσες άλλες. Γιατί άραγες να κατακρίνουμε αυτούς που μιμούνται τους αρχαίους Έλληνες και όχι όλους τους άλλους; Γιατί να μην υμνούμε εμείς τους δικούς μας προγόνους τον Έλληνα τον γιό του Δευκαλίωνα και την Ορσηίδα την μητάρα του Ξούθου, του Δώρου, του Αίλου, του Ίωννα και του Αχαιού, αλλά να υμνούμε τους προπάτορες των Εβραίων ως δικούς μας προπάτορες;

Γιατί να δεχόμαστε σύμφωνα με την κατα Γαλάτες επιστολή του Αποστόλου Παύλου, να βαφτιζόμαστε για να μετατρεπόμαστε σε σπέρμα του Αβραάμ; "εάν βαφτισθείς είσαι τέκνο του Χριστού και αφού είσαι τέκνο του Χριστού τότε είσαι σπέρμα του Αβραάμα" (Κατά Γαλάτες Επιστολή κεφ. 3).
Και γιατί όταν γίνεται η κηδεία ο ιερέας να κλείνει με το "ανάπαυσον τον δούλο σου κύριε εν κόλποις Αβραάμα...". Βλέπεις λοιπόν ότι χαράχτηκε μια μεθοδευμένη γραμμή για να μας αποκόψουν παντελώς από τη δική μας ρίζα. Ακόμα και η προσπάθεια να ξαναβρούμε τη δική μας ρίζα κατακρίνεται με ζοφερά χρώματα από το σύνολο των σημερινών Ελλήνων και δή των ηγετών και της Εκκλησίας.

φιλικότατα
Αριστοτέλης Κακογεωργίου (για την Ομάδα "Ε" Έψιλον (www.omada-hepsilon.org)

.. The fact is that the Greeks wrote that the golden pages of world history as the Battle of Marathon, the Battle of Thermopylae, the battle of Salamis, the battle of Pydna and many other scientific achievements with the symbol of Pantheon.

(...) But above all we want to meet moral and legal obligations towards all our ancestors. We finally obliged to honor and respect their holy and praise them as their descendants. I do not think one should theatrinizei appearances with chlamides or military uniforms at the time it receives a number of other popular costumes like Thracian?, Pontic, Cretan, Vlach, and many others. Why be critical of those who imitate the ancient Greeks and not everyone else why not praise us our own ancestors, the Greek son of Deucalion and the Orsiida Mitaras of Xouthos, the Gift of Ailou of Ionna and Achaean but to praise their forefathers of the Jews as our own forefathers?

Why should we accept in accordance with the Gauls against letter of the Apostle Paul, be baptized to convert a seed of Abraham? "If you vaftistheis child of Christ and since you are a child of Christ then you are a sperm Avraama" (Galatians By Letter chapter 3) .
And why when the funeral, the priest close to "rest your servant that Mr kolpois Avraama ...". We see that charted a methodical line to cut us off completely from our roots. Even the attempt to rediscover our roots criticized in murky colors from all the modern Greeks and especially the leaders of the Church.

friendliness
Aristotle Kakogeorgiou (for Group "C" Epsilon (www.omada-hepsilon.org)