θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 07, 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ στὰ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2011

ν.

Σωκράτης σε τελετή


<---------
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ἀργοστολίου 16 Ἀθῆναι, 11362, Τηλ.210 8254012, Τλμ. (fax.) 8217293

Μαρώνεια Ἀττικῆς τηλ. 22920 27367 6977306981 Ἠλ.Τα. la.cones@hotmail.com Ἰ/χῶρος:- chronidis.gr
<-------------------------------------------> SPARTAN LIVING
16 Argostoliou st. Athenae 11362, Tel (00 30 201) 8254012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ στὰ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ 2011

Προσέλευσις- 1.30 μμ

Τὴν 7η τοῦ Θαργηλιῶνος, κάθε χρόνο, στὴν ἐορτή τῶν Ἀπολλωνίων Κυριακή, 22 Μαΐου 2011 στὶς 2.30 μμ. τιμοῦμε τὴν κάθαρση τοῦ Φοίβου καὶ τῆς Ἀρτέμιδος, μετά ποὺ ἐθανάτωσαν τὸν Δράκοντα στοὺς Δελφούς. Προσκαλοῦνται οἱ συμμετέχοντες στὰ ἀγωνίσματα, νὰ τὸ δηλώσουν τηλεφωνικῶς ἤ τηλεομοιοτυπικῶς ἤ μέσω Ἠλ.Τα. 2 ἑβδομάδες πρίν καὶ νὰ εὐρίσκονται στὴν Λακωνική Ἀγωγή (βλ. χάρτη ὄπισθεν, ἤ google earth Agios Konstantinos- Anavissos ) μία ὥρα πρό τῆς ἐνάρξεως.

1) 2.30:- Προσφώνησις, Τελετουργία.

2) 3.15:- Ἀγωνίσματα στίβου. -Ἀνυπόδητος δρόμος, ἀκοντισμός, σφαιροβολία -, Στὴ συνέχεια θὰ ἀγωνισθοῦμε σὲ μουσικούς, ποιητικούς, καὶ σὲ κολυμβητικούς ἀγῶνες. Οἱ μή ἀγωνιζόμενοι προσκαλεῖσθε νὰ συμμετέχετε, βαθμολογώντας τίμια τοὺς ἀθλουμένους οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τὴν Ἀγων-ιστική ἔκφανση τοῦ Θείου.

3) Θεατρικό δρώμενο, ΑΙΣΧΥΛΟΥ «ΠΕΡΣΕΣ

Συμμετέχουν ἀλφαβητικῶς:-

Κωστής Ζαφυράκης, Βασίλης Ζήκας, Δανάη Μακαροῦνη, Δημήτρης Τσιριγώτης, Ἀντώνης Σταθόπουλος, Σωκράτης Χριστοδουλαρῆς κ.α.

Μουσική- Ἠχοληψία :- Δ. Τσιριγώτη

Σκηνικά, Ἐνδύματα, Προσωπεῖα:- Δανάη Μακαροῦνη

Σκηνοθεσία:- Σ. Χριστοδουλαρῆ.

4) Στὸ Συμπόσιό μας φέτος θὰ ἐκτιμηθοῦν οἱ δυνάμεις ποὺ πιθανολογοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς κρίσεως στὴν Ἑλλάδα σὲ σχέση μὲ τὸ ἔργο: «Πέρσες»

Παρακαλεῖσθε νὰ δηλώσετε 15 ἡμέρες πρίν τὴν δωρεάν συμμετοχή σας, γιὰ νὰ μεριμνήσουμε τὰ τοῦ συμποσιακοῦ γεύματος.

Δέν θὰ κουραστοῦμε νὰ παροτρύνουμε τοὺς ἐπισκέπτες μας κάθε χρόνο, νὰ δοκιμάσουν νὰ φορέσουν ἕνα ἀρχαιοπρεπές ἔνδυμα. -Εἶναι εὔκολο (ρωτήστε μας) εἶναι Ἑλληνικό, ἀλλά καὶ προαιρετικό- Θὰ δώση μεγάλη χαρά σὲ μᾶς τοὺς ἐνδεδυμένους στὰ πατρῶα, καὶ θὰ συμβάλλετε στὸ νὰ μήν αἰσθανθοῦμε ἀπομονωμένοι.