θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 25, 2011

Oι λήσταρχοι τῶν πόλεων καταστρέφουν τὴν Πατρίδα.Ὁ Ἰσοκράτης σὲ μία ἐμπνευσμένη ἀποστροφὴ τοῦ λόγου του «Περὶ Εἰρήνης» παρακινεῖ τὴν προσοχὴ τῶν συμπολιτῶν του καὶ τοὺς ἐπισημαίνει:

«Ὁ Περικλῆς πρόσφερε στὸ ∆ημόσιο Ταμεῖο 8.000 τάλαντα ἐξ ἰδίων του, ἐνῷ οἱ δημαγωγοὶ αὔξησαν τὴν περιουσία τους τόσο πολύ, ὅσον καὶ οἱ ἴδιοι δὲν θὰ τολμοῦσαν νὰ εὐχηθοῦν εἰς τοὺς θεούς... Ἐνῷ τοὺς πολῖτες τοὺς ἔκαναν ὅλους φτωχότερους, μὴ ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τοὺς ἐνδεεῖς, ἀλλὰ πῶς νὰ ἐξισώσουν καὶ τοὺς πλούσιους μὲ τοὺς φτωχούς, γιὰ νὰ δύνανται νὰ τοὺς ὑποτάξουν εὐκολώτερα καὶ νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύωνται ὅλους ὅμοια καὶ ἀδιαμαρτύρητα».

Μὲ τὴν παρατήρηση βέβαια αὐτὴν ὁ Ἰσοκράτης φωτογραφίζει ὄχι μόνο τὴν ἐποχή μας καὶ τὶς μέρες μας ἀλλὰ καὶ κάποιους νεόπλουτους σωτῆρες μας, ποὺ μὲ τὴν ἔπαρση καὶ ἀσκήμια τοῦ νεοπλουτισμοῦ τους προκάλεσαν τὴν δημόσια ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση.

Ὁ Γέρος τοῦ Μωριᾶ δίνει τὴν δική του διάσταση καὶ προοπτικὴ γιὰ τὴν νεοελληνικὴ ἐποχή του διερμηνεύοντας καὶ τὸ δικό μας κατάντημα μὲ τὰ πλοκάμια τῆς διαφθορᾶς καὶ τῶν ἀτιμώρητων καταχρήσεων λέγοντας παραβολικά:

«Κλέβω, κλέβεις, κλέβουν ὅλοι,
οἱ ληστὲς θά ’ναι στὰ ὄρη
καὶ οἱ λῄσταρχοι στὴν πόλη.
Κατακαημένη Ἑλλάδα...

Κλέφτες τῶν βουνῶν
θὰ λευτερώσουν τὴν Πατρίδα,
καὶ λήσταρχοι τῶν πόλεων
θὰ τὴν καταστρέψουν...».