θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 17, 2011

«Τό Παιδομάζωμα»

«Τό Παιδομάζωμα»


Ενα άπό τά παλαιότερα Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, πού φέρει τόν τίτλο : «Τό Παιδομάζωμα» καί πού πλάστηκε κατά τό 1650, ώς έξης περιγράφει τήν φρίκη εκείνου του παιδομαζώματος. Σύμφωνα μέ τους στίχους, όλοι δημογέροντες (γέροντες), προεστώτες (πρώτοι) καί κλήρος (παπάδες) είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τά Ελληνόπουλα στους στρατολόγους του Σουλτάνου (βασιληά) :

Ανάθεμα σε, Βασιληά και τρις ανάθεμα σε
με το κακόν οπούκαμες, με το κακό πού κάνεις !
Στέλνεις, τραβάς τους γέροντες, τους πρώτους, τους παπάδες
να μάσης παιδομάζωμα, να κάνης Γιανιτσάρους.
Κλαιν’ οι μαννάδες τά παιδιά κι οι αδερφές τ’ αδέρφια
κλαίγω κι' εγώ και καίγομαι κι - όσο θα ζω θα κλαίω.
Πέρσι πήραν το γυιόκα μου, φέτο τον αδερφό μου.

The kidnapping of the Greek children

One of the oldest Greek folk songs, entitled "paidomazoma” which was created in 1650 when, as follows describes the horror of that kidnapping. According to the lyrics, all elders (elders), Leaders (first) and clergy (priests) are forced to surrender to the Greek children recruiters the Sultan (king):

Damn you, king, and thrice anathema (Damn you) to
with the evil, the evil you do!
Sends pull the elders, the first, the priests
to do paidomazoma to do Gianitsarous.
Kry the mathers for the children and sisters for the brothers
I cry and I am burning, - as I live I will cry.
Last year my son, this year my brother.