θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, April 25, 2011

Τὸ πολυδιαφημισμένο «Πολικὸ Ἐξπρές».


τὸ πολυδιαφημισμένο «Πολικὸ Ἐξπρές».

Πρόκειται γιὰ μία πανάκριβη ὑπερπαραγωγὴ τοῦ Χόλλυγουντ, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὁποίας ἔχει γίνει χρήση τῆς πιὸ ἐξελιγμένης μορφῆς τεχνολογίας τῶν εἰδικῶν ἐφφέ. Ὡς πρωταγωνιστὴς ἐπελέγη (ὄχι τυχαῖα, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη) ὁ ἠθοποιὸς ποὺ φέρει τὸ βαρύγδουπο ὄνομα Τὸμ Χάνκς.
Ἡ ὑπόθεση τῆς ταινίας ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἕνα μικρὸ ἀγοράκι, τὸ ὁποῖο ἀμφισβητεῖ τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἅι Βασίλη, ἐπιβιβάζεται σ’ ἕνα τραῖνο, ποὺ ὁδηγεῖ τὰ παιδάκια στὸν Βόρειο Πόλο, ὅπου ὑποτίθεται ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἅγιο Βασίλη καὶ τὰ ξωτικὰ ποὺ τὸν συνοδεύουν. Στὸ τραῖνο ἐπιβαίνουν διάφοροι τύποι παιδιῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μικρὸ πρωταγωνιστὴ ξεχωρίζουν ἄλλα δύο παιδιά: ἕνα πολὺ «καλό» καὶ ὑπάκουο μαῦρο (;) κοριτσάκι, στὸ ὁποῖο, λόγῳ τῆς «συνετῆς» συμπεριφορᾶς του, ἐπιτρέπεται (ἂν καὶ ἔχῃ χάσει τὸ εἰσιτήριό του) ἀκόμη καὶ νὰ ὁδηγήσῃ τὸ τραῖνο (!) καὶ ἕνα «ἄπιστο» ἀγοράκι, τὸ ὁποῖο κάθεται ἀπομονωμένο σὲ ξεχωριστὸ καὶ σκοτεινὸ βαγόνι, ὅπου ἀντίθετα μὲ τὰ ἄλλα παιδιά, στὰ ὁποῖα προσφέρονται τὰ πλέον ἐκλεκτὰ ἐδέσματα, σ’ ἐκεῖνο δὲν προσφέρεται τίποτα! Ἁπλᾶ περιμένει τὴν ἐλεημοσύνη τῶν συ
νομηλίκων του. Φυσικὰ τὸν ρόλο τοῦ μεγαλόψυχου καὶ ἐλεήμονος ἀνθρώπου παίζει τὸ «ἀποδεκτό» ἀπὸ ὅλους ὑπάκουο μαῦρο κοριτσάκι, τὸ ὁποῖο, σημειωτέον, δὲν διαμαρτύρεται γιὰ τίποτα.
Φθάνοντας στὸν Βόρειο Πόλο ὁ νεαρὸς πρωταγωνιστὴς καὶ ἄλλα δύο παιδάκια βρίσκονται τυχαῖα(;) στὸν χῶρο ὅπου τὰ ξωτικὰ πακετάρουν τὰ δῶρα, ποὺ πρόκειται νὰ ἀποσταλοῦν στὰ ἀνὰ τὸν κόσμο ὑπάκουα παιδάκια. Παντοῦ ὑπάρχουν ὀθόνες, ὅπου παρουσιάζονται ὅλα τὰ παιδάκια τῆς ὑφηλίου καὶ βεβαίως (γιὰ νὰ συνηθίζουν ἀπὸ νωρίς) ἐλέγχεται ἡ συμπεριφορά τους. Ξαφνικὰ στὸ πρόσωπο ἑνὸς ἐξ αὐτῶν μπαίνει ἡ στάμπα
«ἄτακτος». Τὰ ξωτικὰ συσκέπτονται, ἀναλογίζονται τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν, καθ’ ὅσον ἡ ποινὴ γιὰ τοὺς ἄτακτους εἶναι ἡ στέρηση τοῦ πρωτοχρονιάτικου δώρου. Ἀφοῦ λοιπὸν «παίρνουν τὸ μάθημά τους», τὰ τρία παιδάκια κατευθύνονται στὴν πλατεία, ὅπου δίνεται μία μεγάλη γιορτὴ ἀπὸ τὸν Ἅι Βασίλη καὶ τὰ ξωτικά. Ὁ μικρὸς πρωταγωνιστής, ναί, αὐτὸς ποὺ τολμᾷ νὰ ἀμφισβητῇ τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἅι Βασίλη, χλευάζεται ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά, τὰ ὁποῖα τὸν περικυκλώνουν καὶ τοῦ φωνάζουν κοροϊδευτικὰ «ὁ Ἀμφισβητίας, ὁ Ἀμφισβητίας...». Καὶ σὰν νὰ μὴν φθάνῃ αὐτό, δὲν μπορεῖ οὔτε τὰ δῶρα νὰ δῇ οὔτε τὸν Ἅγιο Βασίλη. Καταρρακωμένος καὶ περίλυπος ἀποφασίζει νὰ ψελλίσῃ «ναί, πιστεύω» καὶ τότε... τὰ βλέπει ὅλα. Θαῦμα! Ὅπως εἶναι «φυσικό»,
ἐπιπλήττεται καὶ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Βασίλη (!), ὁ ὁποῖος τὸν συμβουλεύει νὰ εἶναι πιὸ πειθήνιος.
Στὴν ἐπιστροφή του στὸ τραῖνο ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἁμαξοστοιχίας (ὁ Τὸμ Χάνκς) τὸν σταματᾶ καὶ τοῦ λέει ἐπιτιμητικά: «Ἄ! Ὁ νεαρὸς μὲ τὰ πολλὰ ἐρωτήματα!», καὶ πρὶν τὸν ἀφήσῃ νὰ ἀνέβῃ στὸ τραῖνο, ποὺ θὰ τὸν ὁδηγήσῃ πίσω στὸ σπίτι του, τὸν ρωτᾷ: «Λοιπὸν μᾶς ἐμπιστεύεσαι νὰ σὲ ὁδηγήσουμε ἐμεῖς;». Μόλις τὸ παιδὶ κουνᾷ τὸ κεφαλάκι του καταφατικά, ἐκεῖνος τοῦ δίνει ἕνα εἰσιτήριο, ὅπου ἀναγράφεται ἡ λέξη «Πιστεύω». Στὸ μεταξὺ τὸ μαῦρο κοριτσάκι ἀμείβεται γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὸν βωμὸ τῆς πίστης μὲ ὑψηλὴ διοικητικὴ θέση!
Ἔτσι λοιπὸν φέτος τὰ Χριστούγεννα οἱ Ἕλληνες γονεῖς, ποὺ ἀνυποψίαστοι πῆγαν τὰ παιδιά τους νὰ δοῦν τὸ πολυδιαφημισμένο αὐτὸ φίλμ, τοὺς ἔδωσαν ἄθελά τους θέλω νὰ ἐλπίζω, πολύτιμα ἐφόδια-ὅπλα γιὰ τὴν ζωή τους.

Τὰ ἔμαθαν ὅτι ὑψίστη ἀρετὴ εἶναι ἡ ὑπακοή. Ὅσοι ὑπακούουν δουλικὰ καὶ ἀδιαμαρτύρητα ἀμείβονται καὶ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωή τους. Ἀντίθετα ὅσοι ἀνόητοι τολμοῦν νὰ βάζουν τὸ μυαλό τους νὰ δουλεύῃ, νὰ σκέπτωνται, νὰ θέτουν ἐρωτήματα, νὰ ἐρευνοῦν, περνοῦν στὸ περιθώριο.
Στ’ ἀλήθεια τί ὑπέροχο κήρυγμα δουλείας φροντίσαμε νὰ παρακολουθήσουν στὰ εὔπλαστα καὶ τρυφερὰ ἀκόμη παιδιά μας.