θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 24, 2011

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κύριε διευθυντά,
Θὰ ἀπασχολήσω λίγο τὸν χῶρο σας μὲ κάποιες παρατηρήσεις καὶ ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή μου σὲ κάποιους ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῆς Πελοποννήσου.

Βάσσες (Ναὸς Ἐπικούρειου Ἀπόλλωνος):

Εἶχα ἐπισκεφθῆ τὸ μνημεῖο τὸ 1984, πρὶν τὸ καλύψουν μὲ τὴν τέντα. Πράγματι τὸ μνημεῖο χρειαζόταν ἐπειγόντως τεχνικὲς ἐπεμβάσεις. Πέρα ἀπὸ τὴν κακὴ αἰσθητικὴ τῆς τέντας καὶ τὴν ἀποστροφὴ ποὺ σοῦ δημιουργεῖ, δὲν θὰ σχολιάσω τίποτα ἄλλο, γιατὶ δὲν εἶμαι εἰδικὸς καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ τέντα τοποθετήθηκε τὸ 1987, πρὶν 17 χρόνια. Τὸ πρόγραμμα ἐπεμβάσεων, ὅπως περιγράφεται στὸ ἔντυπο ποὺ πωλεῖται στὸ ἐκδοτήριο τῶν εἰσιτηρίων, στὴν βιντεοκασσέττα ποὺ προβάλλεται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς τέντας καὶ στὶς ἀναρτημένες πινακίδες, εἶναι πρόγραμμα 5 σταδίων. Σήμερα δὲν ἔχει τελειώσει ἀκόμα τὸ πρῶτο στάδιο. Μὲ ἁπλοῦς ὑπολογισμούς, 5 στάδια ἐπὶ 20 χρόνια τ καθένα, δηλαδὴ 5x20 = 100, τὸ μνημεῖο θὰ ξαναδῇ τὸ φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ ἥλιου τὸ σωτήριο ὸ τος 2100 (καὶ νὰ σκεφθῆτε ὅτι εἶναι ναὸς τοῦ θεοῦ τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ ἡλίου Ἀπόλλωνος).

Πελλάνα:

Ἐπισκέφθηκα τὴν περιοχὴ μετὰ τὰ δημοσιεύματά σας γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς ὁμηρικῆς Λακεδαίμονος. Στὸν χῶρο τῆς ἀνασκαφῆς δὲν μπόρεσα νὰ μπῶ, δὲν ὑπῆρχε δρόμος. Σίγουρα μέσα ἀπὸ κάποια αὐλὴ ἢ δίπλα ἀπὸ τὴν περίφραξη κάποιας ἀγροικίας θὰ ὑπάρχῃ τρόπος κάπως νὰ περάσῃ κανένας, ὅμως ἐγὼ δὲν τὸν ἀνακάλυψα. Ἕνα περίπου χιλιόμετρο μετὰ τὴν ἀνασκαφή, χωρὶς νὰ ἔχῃ ὑπάρξει πινακίδα, φθάνεις σὲ μυκηναϊκὸ νεκροταφεῖο μὲ λαξευτοὺς τάφους. Χῶρος μὲ στοιχειώδη περίφραξη, ἀφύλακτος καὶ βρώμικος. Ἀλλὰ τὰ ταφικὰ μνημεῖα σὲ ἀποζημιώνουν πλήρως. Ἀπίθανης ποιότητας λείανση τῶν ἐπιφανειῶν, δὲν βρίσκεις πουθενὰ σημάδι ἀπὸ ἕνα καλέμι, ἀπὸ ἕνα σφυρί… Περνᾷς ἀπὸ πάνω τὸ χέρι σου καὶ εἶναι σὰν νὰ χαϊδεύῃς κεραμικὸ πλακάκι ἢ μωσαϊκό. Ἀπόλυτη χάραξη τῶν εὐθειῶν - λυπήθηκα ποὺ δὲν εἶχα μαζί μου ἕνα ἀλφάδι λέιζερ, γιὰ νὰ διαπιστώσω τὴν ἔστω καὶ ἀπειροελάχιστη ἀπόκλιση. Καὶ ὅλα τοῦτα μὲ χάλκινα ἐργαλεῖα…, κάποιος μᾶς δουλεύει χοντρά.

Πυραμίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ:
�ικ�να
Χῶρος καὶ αὐτὸς μὲ στοιχειώδη περίφραξη, ἀφύλακτος καὶ βρώμικος. Οὔτε καὶ ἐδῶ βρέθηκαν οἱ τρομερὲς πιστώσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ καθάρισμα καὶ ξεχορτάριασμα. Ὅσο γιὰ τὸ μνημεῖο, ὅποιος κατάλαβε κατάλαβε, δὲν ὑπάρχει οὔτε μία ἐπεξηγηματικὴ πινακίδα ποὺ νὰ ἐξηγῇ πότε χτίστηκε, τί πιστεύουμε ὅτι ἐξυπηρετοῦσε, πῶς συνδέεται μὲ τὰ ὑπόλοιπα μνημεῖα στὴν εὐρύτερη περιοχή.

(Γιὰ τὴν πυραμίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ βλ. «∆αυλόν», τεύχη 148, 149, 179, 242, 244.)
Μετὰ τιμῆς
Θ. Μάρκου