θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, April 17, 2011

ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΠΡΩΤΟΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

99. Φεύγοντας από τη Δήλο, οι Πέρσες συνέχισαν να περιπλέουν τα άλλα νησιά, αγκυροβολώντας στο καθένα απ αυτά και υποχρεώνοντας τους ντόπιους να τους ακο­λουθήσουν στην εκστρατεία, αφού κρατούσαν τα παιδιά τους για ομήρους.

Leaving from Delos, the Persians continued to sail to other islands, anchoring in each of them and forcing the locals to follow them in the campaign since held their children hostage.