θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, April 16, 2011

ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ Η ΚΑΤΑΧΩΣΗ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ

ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΩΝ

Με Προσωρινή Διαταγή, που εξέδωσε ο αρμόδιος Δικαστής του Μονομελούς
Στοίχιση  στο  κέντροΠρωτοδικείου Αθηνών, κατά την Διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, σταματά προσωρινώς η κατάχωση του Βωμού των 12 Θεών, μέχρι την συζήτηση της Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων, που -μετά την χορήγηση της Προσωρινής Διαταγής- προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 2-8-2011.

Η απόφαση περί της Προσωρινής Διαταγής έχει ως εξής:


"Χορηγεί προσωρινή διαταγή. Απαγορεύει προσωρινά κάθε πραγματική μεταβολή της υφιστάμενης ως τις 12/4/2011 κατάστασης και (διατάσσει την) εμφάνιση του Βωμού (επίδικου) με τον όρο της συζήτησης της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής την 2/8/2011."