θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 08, 2011

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ "ΜΕΓΑΛΑ ΗΘΙΚΑ"

ARISTOTELES
"Forces are: power, wealth, strength, comeliness. These and the great people can use good, and worthless bad."

Άριστοτ. Ήθ. Μεγάλα 1183 Β, 28

Τάδε δυνάμεις: οίον αρχή, πλούτος, Ισχύς, κάλλος τούτοις γαρ και ό σπουδαίος ευ άν δύνηται χρήσασθαι και ο φαύλος κακώς.