θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 05, 2011

«Εις κάθε εγχείρημα της εξουσίας, πρέπει να υπάρχει κάπου, το ξίφος. Άλλα, το ξίφος πρέπει να οδηγείται από την πολιτικήν». Ν. Μακιαβέλλι «Ό Ηγεμόνας

«Εις κάθε εγχείρημα της εξουσίας, πρέπει να υπάρχει κάπου, το ξίφος. Άλλα, το ξίφος πρέπει να οδηγείται από την πολιτικήν».
Ν. Μακιαβέλλι «Ό Ηγεμόνας»

"In each exercise of power, there must be somewhere, the sword. But the sword must be driven by the policy. "
N. Machiavelli 'The Prince'