θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 05, 2011

«Ορκίζομαι εις τον θεόν αιωνίαν εχθρότητα εναντίον κάθε μορφής τυραννίας επί του Ανθρωπίνου Πνεύματος». Τ. Τζέφερσον

«Ορκίζομαι εις τον θεόν αιωνίαν εχθρότητα εναντίον κάθε μορφής τυραννίας επί του Ανθρωπίνου Πνεύματος».

Τ. Τζέφερσον

"I swear to God eternal hostility against every form of tyranny over the human spirit. "

T. Jefferson