θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 19, 2011

ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ: Εκεί που έλουζε τα μαλιά της η Πυθία, τώρα προσκυνάνε ένα κομμένο κεφάλι.

Kastalia FONTE: Dove bagnarsi i capelli della Pizia, ora adorare una testa decapitata.

Kastalia
SOURCE
a Delfi: se baigner les cheveux de la Pythie, désormais ilya la culte d' une tête decapitee

KASTALIA SPRING at Delfi : Where to bathe the hair of the Pythia, now worship a severed head!

Εκεί που έλουζε τα μαλιά της η Πυθία, τώρα προσκυνάνε ένα κομμένο κεφάλι।

Όλο και κάποια αιτία θα έβρισκαν να απαγορέψουν την είσοδο στους Έλληνες.
Στην επιγραφή διαβάζουμε: "ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓ: ΙΩΑΝ(ΝΝΟΥ) ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗ 23 ΔβΡΙΟΥ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ) Τω 1893

The
inscription reads: "The Beheading of SΝΤ: IOAN (NNOU) THE BAPTIST DvRIOU 23(December) 1893L'inscription se lit: «La décapitation de SΝΤ: IOAN (NNOU) LA DvRIOU BAPTISTE 23 (Décembre) 1893

La scritta recita: "La decollazione di SM: Ioan (NNOU) IL DvRIOU BATTISTA 23 (dicembre) 1893