θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, February 15, 2011

Να πως σίγησαν τα μαντεία μας: Νεκροταφείο στον χώρο των Δελφών. Απαιτείται καθαρμός του χώρου.

To that silenced our oracles. A Christian cemetery at Delphi. A purification of space needed.
Sanctuary of Apollo at Delphi by A. Tournaire

Έτσι ήταν το ιερό του Απόλλωνος στους Δελφούς (Από τον A. Tournaire)


Να πως σίγησαν τα μαντεία μας όπως περιγράφει στο έργο του "Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων" ο ιερέας των Δελφών Πλούταρχος.Η ύπαρξη των νεκροταφείων παλαιών και νέων, σφραγίζει τον χώρο και αποτρέπει την χρησμοδοσία!

Το χειμώνα του 426-425 π.Χ., γράφει ο Θουκιδίδης, σύμφωνα με κάποιο χρησμό, οι Αθηναίοι έκαναν πάλι καθαρμόν του ιερού νησιού του Απόλλωνος, της Δήλου:
Με εντολή λοιπόν του Θεού Απόλλωνος, ο οποίος απαγόρευεσε στο ιερό νησί του ούτε να γεννιέται, ούτε να πεθαίνει κανείς, όλοι οι τάφοι ανασκάφηκαν και τα οστά τους μεταφέρθηκαν και τάφηκαν στο γειτονικό νησί Ρήνεια.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

ΘΟΥΚ 3.104.1–3.104.6

Καθαρμός της Δήλου από τους Αθηναίους

[3.104.1] Τοῦ δ’ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν Ἀθηναῖοι
κατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐκάθηρε μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος
ὁ τύραννος πρότερον αὐτήν, οὐχ ἅπασαν, ἀλλ’ ὅσον ἀπὸ τοῦ
ἱεροῦ ἐφεωρᾶτο τῆς νήσου· τότε δὲ πᾶσα ἐκαθάρθη τοιῷδε
τρόπῳ. [3.104.2] θῆκαι ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν Δήλῳ, πάσας
ἀνεῖλον, καὶ τὸ λοιπὸν προεῖπον μήτε ἐναποθνῄσκειν ἐν τῇ
νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ’ ἐς τὴν Ῥήνειαν διακομίζεσθαι.
ἀπέχει δὲ ἡ Ῥήνεια τῆς Δήλου οὕτως ὀλίγον ὥστε Πολυ-
κράτης ὁ Σαμίων τύραννος ἰσχύσας τινὰ χρόνον ναυτικῷ
καὶ τῶν τε ἄλλων νήσων ἄρξας καὶ τὴν Ῥήνειαν ἑλὼν
ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Δηλίῳ ἁλύσει δήσας πρὸς τὴν
Δῆλον. καὶ τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάθαρσιν
ἐποίησαν οἱ Ἀθηναῖοι τὰ Δήλια.Το νεκροταφείο είναι συγχρονο και ανήκει στον δήμο των Δελφών

Η είσοδος του νέου νεκροταφείου

Η άνω πλευρά του νεκροταφείου.
Ο περίβολος ανήκει στο ιερό των Δελφών όπως φαίνεται από την αρχαία λιθοδομή
Όπως φαίνονται οι Δελφοί από το νεκροταφείο.Στον χώρο του γυμνασίου (στο επίπεδο του ναού της Προναίας Αθηνάς) υπάρχουν τα υπολείμματα από πρωτο-Χριστιανικό νεκροταφείο.
Στοίχιση  στο  κέντρο
Η ύπαρξη των νεκροταφείων δεν είναι τυχαία αλλά σκόπιμος. Άς θυμηθούμε την υπόθεση της σύγκρουσης του Ιουλιανού με τους Χριστιανούς που είχαν θάψει έναν κάποιον Βαβύλα στον ναό του Απόλλωνος.

Με σκοπό την προετοιμασία του στρατού για την επερχόμενη εκστρατεία εναντίον των Περσών, ο Ιουλιανός πέρασε τον χειμώνα του 361-362 στην Αντιόχεια, όπου και συνάντησε σοβαρά προβλήματα. Όταν προσπάθησε να αναβιώσει τη λατρεία τη σχετική με την αρχαία μαντική πηγή της Κασταλίας στο ναό του Απόλλωνα στο προάστειο Δάφνη, οι ιερείς γνωμοδότησαν οτι τα λείψανα του χριστιανού Βαβύλα απέτρεπαν την εμφάνιση του θεού. Τότε ο Ιουλιανός διέταξε την απομάκρυνση του πτώματος από το χώρο του ιερού. Λίγο αργότερα, ο ναός του Απόλλωνα πυρπολήθηκε από τους Χριστιανούς και ο Ιουλιανός διέταξε σοβαρές ανακρίσεις.

Απαιτείται άμεσος καθαρμός του ιερού χώρου των Δελφών.