θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 07, 2011

Σ' όλους σχεδόν τους ευρωπαϊκούς λαούς ρέει κάποιο ποσοστό ελληνικού αίματος.

Η Καταγωγή των Ελλήνων

ΔHMHTΡIOΣ ΔHMOΠOYΛOΣ, «Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» σελ. 38


Τα πνευματικά κατάλοιπα της προϊστορικής ελληνικής διασποράς συνεχίζουν καί σήμερα νά είναι παρόντα - π.χ. ό Θεός των ρωμανικών γλωσσών (Deus) είναι διαιώνισι του Διός. Έξ άλλου, τό ελληνικό πνεύμα δεν τους είναι πουθενά ξένο, όχι μόνον λόγω τής αίγλης του κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά καί διότι σ' όλους σχεδόν τους ευρωπαϊκούς λαούς ρέει κάποιο ποσοστό ελληνικού αίματος, πού τους κάνει νά αναγνωρίζουν καί νά κατανοούν τόν ελληνικό πολιτισμό. Ίσως άλλωστε καί γι' αυτό τόν λόγο ό Πολιτισμός αυτός απέκτησε τέτοια αίγλη, αφού, ώς γνωστόν, τά κριτήρια γιά τους πολιτισμούς ανάγονται πάντα στον χώρο τής Φυλετικής Ψυχολογίας. Ό Φιλελληνισμός -παγκόσμια μοναδικό φαινόμενο άφοσιώσεως καί αυτοθυσίας γιά ένα ξένο λαό, τόν ελληνικό- οφείλεται στό ελληνικό αίμα, πού ρέει στίς φλέβες προικισμένων Ευρωπαίων καί ξυπνάει μέσα τους τό αρχέγονο ελληνικό υποσυνείδητo.