θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 26, 2010

The Sacrifice of Iphigenia - Tiepolo Giovanni BattistaThe Sacrifice of Iphigenia -

Tiepolo Giovanni Battista


Αρχαίοι αθλητές.

 • The Boxer of Quirinal


 • Many of the early physique stars aspired to emulate the classical lines of the Greek and Roman statues.

  Here's a great example, The Boxer of Quirinal, a Hellenistic Greek sculpture from the first century BC. This famous work of art shows an ancient warrior seated, likely resting after a match. This fellow certainly earned his bread, with scars and bruises inlaid with copper adding to the detail. Also of note is the Cestus, which are the leather wraps covering the knuckles of each hand. These were more for increasing knockout power than protection. • Stone Lifting in Ancient Greece

 • Stone Lifting in Ancient Greece
  Every ancient culture has evidence of stone lifting as a method of physical preparation.

  The Ancient Greeks often portrayed stone lifting and other athletic events on their pottery.

  This piece of pottery dates to about 500BC and shows a young man lifting a smaller stone in either hand.


  Friday, December 12, 2008

 • De Arte Gymnastica by Hieronimus Mercurialis


 • It doesn't get any more "Old School" than De Arte Gymnastica by Hieronimus Mercurialis. Published in 1569, this is the oldest book ever written on physical training. It describes exercises as practiced by the classical Greeks and Romans: the value of walking, throwing the discus, climbing ropes, training with heavy balls (i.e. Medicine Balls) and, as seen in the wood cut above, dumbbells and heavy stone tablets called "plummets" -- history's first odd object lifting!


 • Milo and The Bull

 • Milo and The BullMilo and The Bull

  Milo of Crotona was one of the greatest athletes of antiquity, winning the wrestling title in the ancient Greek Olympiad six times.

  It was said that he built his great strength by carrying a newborn calf on his back each day. As the calf grew larger, so did Milo's Strength. After many days of this, Milo was able to carry a full grown bull on his shoulders -- and thus progressive resistance exercise was born.


 • Stonelifting in Ancient Greece

 • I've mentioned before that there is evidence that stone lifting has been a part of nearly every ancient culture around the world.

  Here's a look at a piece of pottery from ancient Greece, circa 500 BC, showing a young man lifting a large stone to build his strength.
  Stonelifting in Ancient GreeceStonelifting in Ancient Greece


 • Milo of Crotona

 • Milo of Crotona, who lived during the 6th century B.C., was the greatest of the ancient Greek Athletes.

  He was a six-time wrestling Champion in the ancient Olympic Games and his strength was legendary.

  Milo built his strength with an unusual method: Each day he would carry a new-born calf and, as the calf grew larger, so did Milo's strength.

  Eventually Milo was able to carry a full-grown bull the length of a stadium and thus progressive resistance training was born.
  Milo of CrotonaMilo of Crotona
  The stamp on the right features Milo holding apart a split tree and was created in honor of the 1924 Olympic Games, held in Paris France (where Charles Rigoulot won a gold medal.) • Bybon's Stone

 • Bybons StoneBybon's Stone

  Nearly every ancient culture has evidence of stone lifting as a form of physical training for athletes and warriors.

  The large sandstone pictured above dates to the 6th century B.C., weighs 315 lbs. and the inscription on it says: "Bybon, son of Pholos, threw this over his head with one hand."

  You can find out more about ancient stone lifting here: Of Stones and Strength by Steve Jeck

  Unique Ancient Greek frieze restored

  Unique Ancient Greek frieze restored


   Sculptural relief of Tris. Fragment. Warriors, defending the besieged city wall. Approx. he was 390-380. BC. e.
  Sculptural relief of Tris. Fragment.
  Warriors, defending the besieged city wall
  Approx. He was 390-380. BC. e.
  Source: beazley.ox.ac.uk

   Sculptural relief of Tris. Fragment. Deruschiesya warriors. Approx. he was 390-380. BC.
  Sculptural relief of Tris. Fragment
  Deruschiesya Warriors. Approx. He was 390-380. BC.
  Source: beazley.ox.ac.uk

  Sculptural relief from the collection of the Vienna Kunsthistorisches Museum, once adorned one of the finest architectural ensembles created by the ancient Greeks, was recently restored after the terrible accident. Seven years ago, during the preparation of the exhibition in Berlin frieze fragments of limestone, dating from about the year 380 BC, fell from a height polutorametrovoy on tile floor and broke more than 500 fragments. Only now, after many years, are able to gather them together.

  This sculptural relief was in the ancient city of Tris, in the southeast of present Turkey, and decorated the walls of the tombs, which was buried a local ruler who revered citizens. In 1881, the frieze was removed from the walls and sent to the Vienna museum.

  Relief from Tris, of course, work on such well-known as the Parthenon marble sculptures decorate the altar or Pergamsky, but its importance can not be overemphasized. Despite the fact that fragments of the frieze were kept in Vienna for 125 years, they have never been exhibited due to lack of exhibition space and had been deprived of attention from scientists and the public that they deserve.

  In 2002, 14 of elevation of the walls of tombs in Tris were transferred to the exhibition «Greek classics», organized by the museums of Berlin. It opened in the exhibition hall of Martin-Gropius-Bau in the German capital, and then moved to Bonn.

  Three fragments of the frieze was installed in the Martin-Gropius-Bau, where the incline rack, where they were laid down, fell down. The cause of unhappiness was the lack of design: balance maintained only with all 14 blocks, and when it secured only a few details stand collapsed.

  Seeing that the construction starts to heel, the restorer of the Vienna museum following the work of the Berlin assembly, instinctively stretched his hand forward, to keep the rack. But then, realizing the danger, bounced off and miraculously escaped, because the steel rack and three heavy stone, the overall length of 3.5 meters, can simply run it.

  terrain divided into 25 large pieces, 500 small fragments, and the rest was more like dust. Specialists carefully collected all that was possible, and restore this part of the frieze of the old photos. Large fragments connected by steel rods and a small attached using glue. Cracks bedaub and missing pieces restored by a special mass. «Now it's just the visitors hardly notice damage», - proudly noted Dr. Kurth Gshvantler (Dr Kurt Gschwantler), who heads the office, and ancient Greek art at the Kunsthistorisches Museum.

  material produced Catherine Onuchin

  Βγείτε από το μαντρί. Μην ντρέπεστε.  Ultraviolet light reveals how ancient Greek statues really looked

  Ultraviolet light reveals how ancient Greek statues really looked

  Original Greek statues were brightly painted, but after thousands of years, those paints have worn away. Find out how shining a light on the statues can be all that’s required to see them as they were thousands of years ago.

  Although it seems impossible to think that anything could be left to discover after thousands of years of wind, sun, sand, and art students, finding the long lost patterns on a piece of ancient Greek sculpture can be as easy as shining a lamp on it. A technique called ‘raking light’ has been used to analyze art for a long time. A lamp is positioned carefully enough that the path of the light is almost parallel to the surface of the object. When used on paintings, this makes brushstrokes, grit, and dust obvious. On statues, the effect is more subtle. Brush-strokes are impossible to see, but because different paints wear off at different rates, the stone is raised in some places – protected from erosion by its cap of paint – and lowered in others. Elaborate patterns become visible.

  Ultraviolet is also used to discern patterns. UV light makes many organic compounds fluoresce. Art dealers use UV lights to check if art has been touched up, since older paints have a lot of organic compounds and modern paints have relatively little. On ancient Greek statues, tiny fragments of pigment still left on the surface glow bright, illuminating more detailed patterns.

  Ultraviolet light reveals how ancient Greek statues really looked

  Once the pattern is mapped, there is still the problem of figuring out which paint colors to use. A series of dark blues will create a very different effect than gold and pink. Even if enough pigment is left over so that the naked eye can make out a color, a few thousand years can really change a statue’s complexion. There’s no reason to think that color seen today would be anything like the hues the statues were originally painted.

  There is a way around this dilemma. The colors may fade over time, but the original materials – plant and animal-derived pigments, crushed stones or shells – still look the same today as they did thousands of years ago. This can also be discovered using light.

  Ultraviolet light reveals how ancient Greek statues really looked Infrared and X-ray spectroscopy can help researchers understand what the paints are made of, and how they looked all that time ago. Spectroscopy relies on the fact that atoms are picky when it comes to what kind of incoming energy they absorb. Certain materials will only accept certain wavelengths of light. Everything else they reflect. Spectroscopes send out a variety of wavelengths, like scouts into a foreign land. Inevitably, a few of these scouts do not come back. By noting which wavelengths are absorbed, scientists can determine what materials the substance is made of. Infrared helps determine organic compounds. X-rays, because of their higher energy level, don’t stop for anything less than the heavier elements, like rocks and minerals. Together, researchers can determine approximately what color a millennia-old statue was painted.

  Δύο αριστουργηματικές σαρκοφάγοι μπροστα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.


  Children 'at risk from pop charts

  Children 'at risk from pop charts porn': Top producer Mike Stock blasts his own industry

  By Ben Todd
  Last updated at 11:14 AM on 11th August 2010

  The man who helped launch the career of Kylie Minogue yesterday condemned modern pop culture for 'sexualising' youngsters.

  Mike Stock, one third of the legendary pop factory Stock, Aitken and Waterman, said: 'The music industry has gone too far. It's not about me being old fashioned. It's about keeping values that are important in the modern world.

  'These days you can't watch modern stars - like Britney Spears or Lady Gaga - with a two-year-old.

  Lady Gaga

  'Not suitable for children': Lady Gaga in concert in St. Louis, Missouri, last month

  'Ninety-nine per cent of the charts is R 'n' B and 99 per cent of that is soft pornography.'

  He continued: 'Kids are being forced to grow up too young. Look at the videos. I wouldn't necessarily want my young kids to watch them.

  'I would certainly be embarrassed to sit there with my mum.'


  Mr Stock, 58, pictured below, was behind the rise of Miss Minogue in the late 1980s when she stormed the charts with I Should Be So Lucky.

  In the accompanying video, she wore a simple black cocktail dress. The lyrics were similarly innocent.

  In contrast, 24-year-old Lady Gaga, who burst on to the scene two years ago, has regularly used crude metaphors in her lyrics as well as posing in revealing outfits.

  Mr Stock believes that today's children are being 'sexualised' as a result of images put out by the pop industry of stars such as Lady Gaga.

  He said: 'Mothers of young children are worried because you can't control the TV remote control.

  'Before children even step into school, they have all these images - the pop videos and computer games like Grand Theft Auto - confronting them and the parents can't control it. Talking to mothers' groups, they were saying that even they have lost faith in brands like Disney.

  Mike Stock

  At risk: Mike Stock from famous 1980s production team Stock, Aitken and Waterman says children are now being 'sexualised' by pop

  'They were quite happy to put their kids in front of the telly to watch Hannah Montana but recently Miley Cyrus [who played Montana] has shown off her maturing body.'

  He also attacked the launch last week of the Material Girl clothes range by Madonna's 13-year-old daughter Lourdes, which features short skirts and slashed tops.

  'I'm being told by mothers of young kids they're worried by the pressure on them for their children to wear clothes and make-up at a young age.'

  'Lourdes is a 13-year-old girl. Madonna may have been happy but I bet about 90 per cent of parents wouldn't be happy with that.'

  As a result of these concerns, Stock has written and produced a new musical, called The Go! Go! Go! Show, which is playing in London.

  He said: 'It's born out of my frustration with the way the music industry has gone.

  'We've written a family-orientated show. They [the mothers' groups] have been telling me what they want - and we have been trying to deliver it.'

  «ΠΟΜΠΗ» ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ  http://www.evmolpides.gr

  «ΠΟΜΠΗ» ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 7.00 π.μ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ:

  7.00 ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ • 7.08 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ • 7.10 ΥΜΝΟΣ ΗΛΙΟΥ • 7.15 ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ

  Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ (1.30~ μ.μ.)

  Η Πομπή τελείται κάθε έτος την πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, με την διοργάνωση της πολιτιστικής εταιρείας ΕΥΜΟΛΠΙΔΕΣ, και με ελεύθερη συμμετοχή Ελληνίδων και Ελλήνων πολιτών. Συντελείται με την ευγενική αρωγή του «Επικουρείου Κήπου» και ανεξαρτήτων προσώπων.

  Η εκδήλωση ξεκινά την 7ην πρωϊνή ώρα, από τον Κεραμεικό, συγκεκριμένα από την βόρεια πύλη του αρχαιολογικού χώρου (οδό Σαλαμίνος και Πειραιώς 81-83), και τελειώνει στον αρχαιολογικό ιερό χώρο της Ελευσίνος. Πληροφορίες: 210-3305168 & 6972199604

  Η συμμετοχή στην πομπή είναι ελευθέρα για όλους. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε την συμμετοχή σας, ούτε οικονομική συνδρομή ή άλλη υποχρέωση, και γίνεται με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατομικές ειδικές ανάγκες. Ενδείκνυται ευπρεπής ενδυμασία (λευκή ή ανοικτόχρωμη με χαρούμενα χρώματα), χωρίς γραφήματα ή προβολή προϊόντων. Φορέστε σανδάλια ή άλλα ελαφριά υποδήματα. Κατά την διαδρομή υπάρχουν καταστήματα τροφίμων, αστική συγκοινωνία...

  Η επίσκεψις εις τον Ιερό Χώρο της Ελευσίνος (περίπου 1.30 έως 1.45) γίνεται κατόπιν αδείας (προς την πολιτιστική εταιρεία) συμφώνως προς τους κανονισμούς περί προστασίας των αρχαιολογικών χώρων. Για φωτογραφίσεις και εικονοσκοπήσεις εντός του ιερού χώρου απαιτείται ειδική άδεια από την Γ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων).

  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μόνο στο τέλος, μπορούν να παραστούν κατά την επίκσκεψή μας στον Ιερό Χώρο της Ελευσίνος. Η επιστροφή γίνεται με τα αστικά λεωφορεία και με ΙΧ αυτοκίνητα φίλων.

  • Η αναζήτηση της πρώτης αιτίας για την δημιουργία της ζωής και δη η προέλευσις της θείας υποστάσεως του ανθρώπου, υπήρξε το κατ' εξοχήν αντικείμενο μελέτης των μυστών της αρχαιότητος, και το οποίο προώθησε την διάνοια εκείνων σε επίπεδα ερμηνείας των μυστηριακών φυσικών νόμων της αιωνιότητος της ζωής.

  • Καλλιεργώντας τις αρετές διά βίου και σμιλεύοντας τον αδιαμόρφωτο τιτάνιο «βράχο» της συνειδήσεως, οι πρόγονοί μας ανέπτυξαν τά φυσικά χαρίσματα του ανθρωπίνου γένους –δώρα θεών/θεαινών, καθιέρωσαν νόμους και θεσμούς ως βασικές αρχές της κοινωνικής ζωής, ούτως ώστε βασίλευε η Δικαιοσύνη και η Αρμονία.

  • Αλλά και η επίγνωσις περί του θανάτου και της επέκεινα πορείας της ψυχής, ήσαν αντικείμενα ερεύνης των μυστών, εξ αυτής δε οι «οδοιπόροι» απέβαλλαν τον φόβο του θανάτου και απέδωσαν τον αξιοθαύμαστο Ελληνικό Πολιτισμό.

  • Νυν δε, ακολουθώντας τα ίχνη των σεβασμίων προγόνων μας επί της Ιεράς Οδού, μετέχουμε σε εμπειρίες ικανές να μας δώσουν απαντήσεις, τόσο για την "Ιερά Πομπή" (τα εξωτερικά δρώμενα) όσο και για τα Ιερά Μυστήρια της Μεγάλης Μητέρας και της Κόρης...

  • Η πομπή επί της Ιεράς Οδού, (άλλως Μυστική Ατραπός ή Δρόμος της Αρετής), δεν είναι απλώς μια δοκιμασία για το σώμα που ο καθένας ζεύει στο άρμα της δικής του ψυχής, δεν είναι μια απλή ανάταση / αναγωγή της ψυχής που αναγαλλιά νοιώθοντας ότι στα ίχνη των μυστών του κόσμου θα βρει την κανονική πορεία της, μα ούτε και μια μοναδική πνευματική ευκαιρία για ελεύθερη και ατομική σμίλευση του πόνου και του φόβου στο μέτρο της ανάγκης... Είναι ακόμη η γλυκεία και ελπιδοφόρος έλευσις του οδοιπόρου στο τέρμα της διανοίας του δικού του βίου, αντικρίζοντας την δική του Ιθάκη, την Κόρη στην αγκαλιά της σεμνής Μητέρας... αν και «φευ, φευ, φρονείν ως δεινόν ένθα μη τέλει λύει φρονούντι...» [Σοφοκλής], (αλίμονο... δεινό είναι να γνωρίζεις το τέλος που δεν λύουν ούτε οι σκεπτόμενοι).

  Ευχαριστούμε τις φίλες και φίλους συνεργάτες για την αμέριστη συμπαράστασή τους, την Γ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων για την απρόσκοπτη συνεργασία, καθώς και την Τροχαία Αθηνών για την ασφάλεια που παρέχει στους οδοιπόρους.

  Saturday, September 25, 2010

  Πόρνη; Γιατι δεν μου το είπαν στο κατηχητικό;

  Ε, άμα θέλει.  Διότι ο Έλλην (και κάθε εχέφρων άνθρωπος) δεν έχει καμμία διάθεση να απαρνηθεί τον εαυτό του.

  Ένας χρόνος μετά...


  H τελετή της Φθινοπωρινής Ισημερίας
  Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΠΥΡΦΟΡΟΣ σας προσκαλεί στην τελετή της Φθινοπωρινής Ισημερίας η οποία θα τελεστεί την *Κρονίαν («Σάββατο»)

  **25 Σεπτεμβρίου 2010,

  ώρα 18:00 στόν Ναό των Ελλήνων, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης*

  Πώς θα πάτε στο

  .

  SMALLΑντίγραφο από DIMITRA-01web

  Ναό;

  Πώς θα πάτε στο Ναό:

  α) Με Ι.Χ.

  Η κεντρική οδός που οδηγεί προς Ωραιόκαστρο μετά τη διασταύρωση της οδού Λαγκαδά, λέγεται οδός Φιλύρας. Τη διασχίζετε και όταν προσπεράσετε το συνοικισμό Γαλήνη, η Φιλύρας μετονομάζεται σε οδό Θεσσαλονίκης.
  Καθώς διασχίζετε την οδό Θεσσαλονίκης, στο αριστερό σας χέρι θα δείτε το Σούπερ Μάρκετ Μασούτη. Στα φανάρια του Μασούτη θα κόψετε δεξιά (στη γωνία υπάρχει ανθόκηπος) και θα μπείτε στην οδό Κονταξοπούλου. Στα 150 μ. περίπου στρίβετε και πάλι δεξιά, στην οδό Σολωμού. Την κατεβαίνετε, στο τέρμα της στρίβετε αριστερά και μετά απο λίγα μέτρα θα οδηγηθείτε στον περίβολο του ναού.

  …………………….

  β) Με την αστική συγκοινωνία

  Θα πάρετε το λεωφορείο Νο 56 («Ωραιόκαστρο – Ν.Σ. Σταθμός»). Το λεωφορείο έχει αφετηρία το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, κάνει στάση στο Βαρδάρη (αρχή της οδού Λαγκαδά) και εν συνεχεία σε όλες τις στάσεις της οδού Λαγκαδά.
  Θα κατεβείτε στη στάση «Παναθήναια» (μία στάση πριν τον ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου).

  Θα γυρίστε προς τα πίσω, θα προσπεράσετε την πρώτη κάθετο (οδός Καραβοπούλου) και θα στρίψετε αριστερά στην επόμενη κάθετο (οδός Κονταξοπούλου). Διασχίζετε την οδό Κονταξοπούλου και στα 150 μ. περίπου στρίβετε και πάλι δεξιά, στην οδό Σολωμού. Την κατεβαίνετε, στο τέρμα της στρίβετε αριστερά και μετά απο λίγο θα οδηγηθείτε στον περίβολο του ναού.

  found the correlation with sunrise found amongst temples to all the gods, even ones like Demeter and Kore, who are more associated with the underworld  It was found the correlation with sunrise amongst temples to all the gods, even ones like Demeter and Kore, who are more associated with the underworld.

  Dodekatheon was a luminus religion.

  Ανδρεϊκή και ανδρεικελική ομοιοτυπία. Tου Χρηστου Γιανναρα


  Hμερομηνία : 19-09-10
  Ανδρεϊκή και ανδρεικελική ομοιοτυπία

  Πηγή:http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_22/09/2010_1292653

  Tου Χρηστου Γιανναρα

  Οι επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν και πρέπει να έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Με την ψήφο τους οι πολίτες να προσδιορίσουν τον τύπο του πολιτεύματος: Θέλουν δημοκρατία ή κομματοκρατία;

  Αν θέλουν δημοκρατία, ας περισώσουν αυτή τη φορά με την ψήφο τους τη θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατίας: τη διάκριση των εξουσιών. Ξέρουν από άμεση πείρα οι πολίτες ότι τοπική αυτοδιοίκηση υποταγμένη σε κεντρικές κομματικές ντιρεχτίβες σημαίνει την έτοιμη ραχοκοκαλιά κομματικού κράτους. Ξέρουν ότι τα κόμματα στην Ελλάδα δεν έχουν την παραμικρή σχέση με ό,τι προβλέπει για τον ρόλο τους η πολιτική θεωρία της «αντιπροσωπευτικής» δημοκρατίας. Τα κόμματα σήμερα είναι συντεχνίες επαγγελματιών της εξουσίας, οργανωμένες συσπειρώσεις συμφερόντων. Στόχος τους είναι η μονοπώληση της εξουσίας, ο ολοκληρωτικός έλεγχος κάθε πτυχής του συλλογικού βίου. Γι’ αυτό και κάθε αντίσταση στην κομματοκρατία είναι κέρδος για τη δημοκρατία, προάσπιση των κοινωνικών προτεραιοτήτων, των αναγκών του πολίτη.

  Κάθε υποψήφιος για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχει κομματικό χρίσμα επιβεβαιώνει εθελούσια την απαίτηση των κομματικών συντεχνιών να ελέγχουν ολοκληρωτικά τη χώρα, να προηγείται η κομματική σκοπιμότητα των αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας. Οι υποψήφιοι με κομματικό χρίσμα είναι χλεύη της δημοκρατίας, απειλή της δημοκρατίας. Απαιτούν από τους πολίτες την εθελόδουλη υποταγή στη νοοτροπία του λακέ, του ραγιά: να βάζουν πρώτο το συμφέρον του αφεντικού, τα παιχνίδια εξουσίας αδίστακτων επαγγελματιών, και σε δεύτερη μοίρα τη δική τους αξιοπρέπεια, την ποιότητα της ζωής τους.

  Δεν μοιάζει να υπάρχει Ελληνας σήμερα που να μην έχει πεισθεί για την ανικανότητα, την προκλητική ιδιοτέλεια, τη φαυλότητα των υπαρχόντων κομμάτων – η οργή, η αηδία, η πίκρα των πολιτών κατακλύζει τη χώρα. Και στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές η έκφραση της αποδοκιμασίας δεν χρειάζεται την (αμφίβολης αποτελεσματικότητας) λευκή ψήφο ή αποχή. Τώρα η απέχθεια έχει γόνιμη διέξοδο: Αποκλείει τους μολυσματικούς κεχρισμένους, εμπιστεύεται τους τίμια ασυμβίβαστους και από σεμνή αξιοσύνη ακομμάτιστους.

  Επιτέλους, τι περισσότερο θέλουμε να δούμε για να βγάλουμε τις συνέπειες της κοινής αγανάκτησης για τα κόμματα; Υπερχρέωσαν εφιαλτικά το κράτος εξαγοράζοντας ψήφους με διορισμούς, επιδοτήσεις, χαριστικές «προμήθειες», ασύδοτες παροχές. Καταλήστευσαν το δημόσιο ταμείο και τους πακτωλούς των «πακέτων» της Ε.Ε. για να στήσουν το δικό του κάθε κόμμα πελατειακό κράτος, αστρονομικού κόστους μηχανισμούς επανεκλογής τους. Διαγούμισαν τα ασφαλιστικά ταμεία, την υποχρεωτική αποταμίευση κάθε βιοπαλαιστή. Εμπορεύτηκαν, με ληστρικές υπερτιμολογήσεις και «λίστες» εξαίρεσης από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ακόμα και ιατρικά είδη, οι αθεόφοβοι. Και πόσα ακόμα εγκλήματα ειδεχθή, με εξασφαλισμένη θεσμικά την ατιμωρησία.

  Τελικά οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική καταστροφή. Και πώς την αντιμετώπισαν; Κατακρεούργησαν μισθούς και συντάξεις, οι μικροεπιχειρήσεις και τα καταστήματα κλείνουν με ρυθμούς πρωτόγνωρους, η ανεργία έγινε κύμα κατακλυσμικό, οι έμμεσοι φόροι απάνθρωπης αδικίας χαράτσι, η νεολαία δίχως παραμικρή προοπτική, σε απόγνωση. Το ελληνικό (κοινό όλων μας) όνομα το κατάντησαν περίγελο σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Κάθε κυβέρνηση πλαστογραφούσε, όπως οι κοινοί απατεώνες, τα στοιχεία που της ζητούσαν οι Βρυξέλλες και στη συνέχεια, από διεθνή μπαλκόνια, κατάγγελνε το προκάτοχο της εξουσίας κόμμα για ψεύτικα στοιχεία και τεχνάσματα.

  Φυσικό ήταν οι δανειστές μας να εκμεταλλευτούν την οικονομική μας χρεοκοπία, τον διεθνή διασυρμό της αξιοπιστίας μας: Εστησαν «Τρόικα» πατρωνείας να τιθασεύσει την κομματική φαυλότητα, να δεσμεύσει τους κομματανθρώπους με τις υπογραφές τους σε «Μνημόνιο».

  Χωρίς, όμως, να λογαριάσουν οι πάτρωνες την πανουργία της κομματικής ατσιδοσύνης: Ετσι, η τρίτη γενιά του παπανδρεϊσμού κατάφερε, με άψογη επιδεξιότητα, να φορτώσει στην πιο αδύναμη μερίδα της κοινωνίας τα «σπασμένα» της αφροσύνης των κομμάτων. Μας κρατάνε ομήρους παζαρεύοντας την παράταση της παντοδυναμίας τους.

  Στις δημοσκοπήσεις η συντριπτική, σαρωτική πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται πια κανένα κόμμα, η γενικευμένη αγανάκτηση και αηδία φτάνει σε ποσοστά απίστευτα. Ομως, μπροστά στην κάλπη ο φόβος της ανασφάλειας γεννάει τον στερεότυπο συμβιβασμό: «δεν έχουμε κάτι καλύτερο να ψηφίσουμε, αυτά τα κόμματα παράγει η κοινωνία μας, αυτά συνιστούν τη δημοκρατία μας». Και συνεχίζουμε «να μεταλλάσσωμεν τυράννους», όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης πριν από 118 χρόνια.

  Αλλά ο συλλογισμός «αυτούς έχουμε, αυτούς ψηφίζουμε» είναι τουλάχιστον αφελής και στις αυτοδιοικητικές εκλογές ούτε για τους αφελείς ισχύει. Διότι υπάρχουν υποψήφιοι με κομματικό χρίσμα, υπάρχουν και οι τίμια ακομμάτιστοι. Συνήθως το κομματικό χρίσμα δίνεται σε φανταχτερούς, με εντυπωσιακή «αναγνωρισιμότητα» γόητες του πλήθους (μπασκετμπολίστες, προπονητές, ηθοποιούς τηλεοπτικών «σειρών», πρώην καλλονές, πρόσωπα με θητεία στη δημοσιότητα έστω και παταγωδώς αποτυχημένη). Ο πολίτης που έχει συνειδητοποιήσει ότι η κομματοκρατία είναι συμφορά για τον ίδιο και για την πατρίδα θα ξέρει να αναγνωρίσει στη «γοητεία» των κεχρισμένων το στίγμα απειλητικής λοιμικής.

  Αυτή τη φορά καλούμαστε να ψηφίσουμε διαχειριστές καινούργιων θεσμών αυτοδιοίκησης. Η κομματοκρατία αποφασίζει για τους θεσμούς ερήμην των πολιτών και για τη διαχείριση των θεσμών μεθοδεύει την υφαρπαγή της ψήφου μας. Η προηγούμενη γενιά του παπανδρεϊσμού, η ανδρεϊκή, επέβαλε τον «Καποδίστρια», η τωρινή, η ανδρεικελική, μας καπελώνει με τον «Καλλικράτη». Και στις δύο περιπτώσεις κίνητρο και κριτήριο δεν ήταν οι ανάγκες, οι ιδιαιτερότητες, οι ιστορικοί εθισμοί της κοινωνίας των Ελλήνων. Ο τεμαχισμός της χώρας, και τις δύο φορές, σε αυθαίρετα μερίσματα έγινε, αποκλειστικά και ομολογημένα, για να εξυπηρετηθούν ελπιζόμενα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και ασφυκτικότερος συγκεντρωτικός έλεγχος της χώρας από το εκάστοτε κομματικό κράτος. Πειθαρχούμε δήθεν στα μοντέλα αυτοδιοίκησης που λανσάρει η Ε.Ε. αποκεντρώνοντας όχι την εξουσία, αλλά την κατακλυσμική διαφθορά και φαυλότητα, πολλαπλασιάζοντας τα ερείσματα της κομματοκρατίας.

  Ο Ελληνισμός έζησε τρεις χιλιάδες χρόνια χάρη στο μοντέλο της πόλης - κράτους, της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας, που ο ίδιος γέννησε – το αποδείχνει ο τεχνοκράτης Κων. Καραβίδας, που πολλοί τιμούν και ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η πόλη «εάλω», η γλώσσα «απέσβετο», η εκκλησία αλλοτριώθηκε σε θρησκεία. Ζούμε το ιστορικό μας τέλος, αλλά όχι ηρωικά. Απλώς παρακολουθούμε, δίχως επίγνωση, την κηδεία μας.

  Γνωρίζετε ότι το όνομα κατσίκα προέρχεται από το Τουρκικό ketsi το οποίο μετετράπη σε κετσίκα, κιτσίκα, κατσίκα. Το Ελληνικό όνομα είναι Αίξ, Αιγός.


  Γνωρίζετε ότι:


  Το όνομα κατσίκα προέρχεται από το Τουρκικό ketsi το οποίο μετετράπη σε κετσίκα, κιτσίκα, κατσίκα.

  .

  Το Ελληνικό όνομα είναι Αίξ, Αιγός.

  Για μία ακόμη φορά θέλουν να μας διώξουν από την πατρίδα μας.
  Αυτή τη φορά όμως δεν θα διώξουν τους πιο φτωχούς, τους

  ανειδίκευτους ή τους αγράμματους, αλλά τους πλέον εξιδεικευμένους.

  Δηλαδή το μέλλον της πατρίδας μας.

  Άλλωστε το κάνουν χρόνια αυτό, τώρα όμως το επιδιώκουν μαζικά.


  Το Δημοτικό θέατρο κήπου Θεσσαλονίκης είναι ένας ευλογημένος τόπος.  Ούτε στα νεκροταφεία δεν έχουν τόσους σταυρούς!

  Και βέβαια δεν είναι τυχαίο. Για να δουμε τι γράφει το Πηδάλιο για τους ηθοποιούς και το θέατρο - Τους αφορίζει:

  ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ


  ΣΤ΄ Σύνοδος. ΚΑΝΩΝ ΝΑ΄ . Καθόλου απαγορεύει η αγία και οικουμενική Σύνοδος του λεγομένους μίμους (ηθοποιούς), και τα τούτων θέατρα.... Όποιος δε καταφρονήσει τον παρόντα Κανόνα, και δώση τον εαυτόν του εις την θεωρίαν των τοιούτων, ει μεν Κληρικός είναι, ας καθαίρεται, ει δε λαϊκός, ας αφορίζεται.

  Αφορίζονται δια του κανόνος αυτού, όχι μόνον οι ηθοποιοί αλλά και όλοι οι θεατές τους! Να από πού πηγάζει το μίσος του σκοταδιστικού χριστιανικού ιερατείου προς το θέατρο. Το παπαδαριό απαιτεί από τους πιστούς του την παρακολούθηση μόνο του θεάτρου που παίζει αυτό το ίδιο μέσα στις εκκλησίες του. Μήπως οι ηθοποιοί στο θέατρό τους ντύνονται λαμπρότερα από του ιερείς; Ή μήπως τραγουδάνε τραγούδια μελωδικότερα από το κυριελέησον; Ή μήπως έχουν σκηνή ωραιότερη απ’ αυτήν του τέμπλου; Ή μήπως ο Αισχύλος έγραψε καλλιτεχνικότερες ιστορίες από τον Ρωμανό τον μελωδό;

  Κοντολογίς καλέ μου χριστιανέ, πήγες ποτέ στο θέατρο; Παρακολούθησες ποτέ ηθοποιούς στην τηλεόραση; Ναι; Τότε είσαι αφορισμένος.
  .
  .
  Τους σταυρους τους έβαλαν για να εξαγνίσουν το θέατρο.
  .
  Μάλιστα.
  .
  Στην φιλοσοφική Θεσσαλονίκης τα κορίτσια του κατηχητικόυ έβαζαν σταυρουδάκια και Χριστούληδες στα εξώφυλα του Αριστοτέλη και του Θουκιδίδη γιατί ήταν λέει "ειδωλολάτρες!


  Γνωρίζετε ότι Ο Μαθουσάλας πέθανε από πνιγμό;

  Παρατίθενται τα κείμενα για να απαλειφθεί κάθε αμφιβολία.
  Γνωρίζετε ότι:

  Ο Μαθουσάλας πέθανε από πνιγμό; Διότι σύμφωνα με τις ηλικίες που δίνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα) ο Μαθουσάλας ζούσε όταν έγινε ο κατακλυσμός. Άρα κολυμπούσε για 14 χρόνια.
  Το πρόβλημα αυτό το έλυσε η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ). Τροποίησε το κείμενο των εβδομήκοντα αφαιρώντας 100 περίπου χρόνια από κάθε έναν από τους προπάτορες και αφαίρεσε συνολικά 586 έτη.

  Γιατί;

  Για να δηλώσουν ότι ο Μαθουσάλας πέθανε έναν χρόνο πριν τον κατακλυσμό.
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα)

  ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ)

  Διαφορά


  Ήταν όταν γεννήθηκε ο γυιός του

  Έζησε συνολικά

  Ήταν όταν γεννήθηκε ο γυιός του

  Έζησε συνολικά


  Αδάμ

  230

  930

  130

  930

  -100

  Σήθ

  205

  912

  105

  912

  -100

  Ενώς

  190

  905

  90

  905

  -100

  Καϊναν

  170

  910

  70

  910

  -100

  Μαλελεήλ

  165

  895

  65

  895

  -100

  Ιάρεδ

  162

  962

  162

  962

  -

  Ενώχ

  165

  365

  65

  365

  -100

  Μαθουσάλας

  167

  969

  187

  969

  +20

  Λάμεχ

  188

  753

  182

  777

  -6 (+24 έτη έζησε)

  Νώε

  500

  950

  500

  950

  -

  Σύνολο

  -586 έτη  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα)

  Ο Αδάμ ήταν 230 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Σήθ

  Ο Αδάμ έζησε 930 έτη.

  Ο Σήθ ήταν 205 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ενώς.

  Ο Σηθ έζησε 912 έτη.

  Ο Ενώς ήταν 190 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Καϊναν.

  Ο Ενώς έζησε 905 έτη.

  Ο Καϊναν ήταν 170 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Μαλελεήλ.

  Ο Καϊναν έζησε 910 έτη.

  Ο Μαλελεήλ ήταν 165 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ιάρεδ.

  Ο Μαλελεήλ έζησε 895 έτη.

  Ο Ιάρεδ ήταν 162 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ενώχ.

  Ο Ιάρεδ έζησε 962 έτη.

  Ο Ενώχ ήταν 165 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Μαθουσάλας.

  Ο Ενώχ έζησε 365 έτη.

  Ο Μαθουσάλας ήταν 167 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Λάμεχ.

  Ο Μαθουσάλας έζησε 969 έτη.

  Ο Λάμεχ ήταν 188 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Νώε.

  Ο Λάμεχ έζησε 753 έτη.

  Ο Νώε ήταν 500 ετών όταν γεννήθηκε οι γυιοί του Σήμ, Χάμ και Ιάφεθ. ( παρέλειψε να γεννήσει τους Εσκιμώους, τους Ινδιάνους της Αμερικής, τους Μάγιας, τους Ίνκας, τους Αμπορίτζιναλ της Αυστραλίας, τους Πυγμαίους της Αφρικής κ.ο.κ.)

  Ο Νώε ήταν 600 ετών όταν έγινε ο κατακλυσμός.  Όχι. Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τις ηλικίες των προπατόρων....