θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 15, 2010

Ο ποιητής ΟίαγροςAIΛIANOΣ ΠΟΙΚΙΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΔ

Υπήρξε κάποιος ποιητής Οίαγρος μαζί με τον Ορφέα και τον Μουσαίο, ο οποίος λέγεται πως έψαλε πρώτος τον Τρωικό πόλεμο, αποτολμώντας να χρησιμο­ποιήσει αυτό το σπουδαιότατο θέμα.