θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 02, 2010

Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΙΣ ΤΟΝ Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Ο Ν Ν Α Ο Ν .ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ , ΤΗΣ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Σ , ΕΤΕΛΟΥΝΤΟ , ΚΑΘΕ Ε Τ Ο Σ , ΜΕΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Α ΕΙΣ ΤΟΝ Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Ο Ν Ν Α Ο Ν . Ε Ν Α Ν , ΑΠΟ ΤΟΥΣ Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ Ν Α Ο Υ Σ ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ . ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΥΡΠΟΛΗΣΑΝ ΟΙ Π Ε Ρ Σ Α Ι
ΤΟ 480π.χ. ΑΝΗΓΕΙΡΕ, ΜΕ ΤΟΝ Ι Κ Τ Ι Ν Ο , ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Φ Ε Ι Δ Ι Ο Υ .. Ο Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ . ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΕΡΟΝ !! ΑΠΟ Π Ε Ν Τ Ε Λ Ι Κ Ο Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ο . 395 Μ.Χ.

Ο Α Λ Α Ρ Ι Χ Ο Σ ΚΑΙ ΟΙ Γ Ο Τ Θ Ο Ι ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΥΤΟΝ, ΜΕ
Φ Ω Τ Ι Α 396-400Μ.Χ. Φ Α Ν Α Τ Ι Κ Ο Σ , Α Μ Α Θ Η Σ Ο Χ Λ Ο Σ ,
Ν Ε Ο Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ω Ν , Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ω Ν Κ Ο Ν Ι Ο Ρ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν οτι
α π ε μ ε ι ν ε κ ρ α ζ ο ν τ ε ς""ΤΗΣ Ε Υ Σ Ε Β Ε Ι Α Σ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΗΣ , Ε Κ Ρ Ι Ζ Ω Τ Ε Ο Ν ΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Τ Ε Μ Ε Ν Η ""
.....ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ , ΤΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ Τ Ε Μ Ε Ν Η ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ "ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"! Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗ , ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ Α Ν Α Σ Κ Α Φ Ω Ν

" Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ , ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Κ Ρ Α Τ Ω Ν ΕΝ Χ Ε Ρ Ι Σ Τ Α Χ Υ Ν Σ Ι Τ Ο Υ ""

Μιχαηλ ΣΕΒΑΛΙΕ.... 1895 μ.χ.