θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, February 25, 2010

Εξαντλούνται τα αποθέματα πετρελαίου;


3ο ματι Τ. 177 φεβρ 2010

Η απάντηση είναι ναι. όπως υποστηρίζει η πλειοψηφία των ειδι­κών του σύγχρονου επιστημονικού κατεστημένου. Υπολογίζοντας μάλιστα με βάση τις γνώσεις τους σχετικά με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, και τον επιταχυνόμενο ρυθμό κατανάλωσής του, προβλέ­πουν ότι σε πολύ λίγα χρόνια, το πετρέλαιο θα αφαι­ρεθεί από τον κατάλο­γο των πηγών ενέργειας. Έχουν όμως δίκαιο; Σίγουρα όχι, όπως αποκαλύπτει μία πρόσφατη έρευνα.
Δεν είναι απαραίτητα & τα οργανικά σώματα για τη δημιουργία πετρελαίου και φυσι­κού αερίου! Αυτό δια­τείνεται μία ομάδα επιστημόνων από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Το πετρέ­λαιο δημιουργήθηκε, και εξακολουθεί να δημιουργεί­ται έως σήμερα χάρη σε φυσικές δυνάμεις που υφί­στανται στα εσωτερικά στρώματα της Γης. όπως υπο­στηρίζουν στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Φυσική Γεωεπιστήμη ). Γι αυτό, αναφέρει ο ένας από τους τρείς επιστήμονες που υπογράφουν τη μελέτη, το πετρέλαιο είναι δυνατόν να ανακαλυφθεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας οι οποίες δεν θεω­ρούνται ότι διέθεταν συνθήκες κατάλληλες, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, για τη δημιουργία του. Οι τρεις επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν υδρογονάνθρακες, αναπαράγονταδ τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες, οι οποίες θεωρούνται ότι υφίστανται σε μεγάλο βάθος, στο υπέδαφος. Εάν δεχτούμε ότι συμβαίνει αυτό, όπως αναφέρει ο καθηγητής Κουτσέροφ, τότε μπορούμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη των πλούσιων πετρελαϊκών κοιτασμάτων που βρίσκονται στο Τέξας, για παράδειγμα, σε βάθος δέκα περίπου χιλιομέτρων. Δεν υπάρχει τρόπος να έχουν μεταφερ­θεί σε τέτοιο βάθος οργανικά υπολείμματα ώστε να δημιουργηθεί πετρέλαιο. Η ύπαρξη του μπορεί να οφείλεται μόνο σε φυσικές διαδικασίες στο υπέδα­φος.Η άποψη λοιπόν των τριών επιστημόνων είναι ότι ενδεχομένως στο μέλλον, να διαγραφεί το πετρέλαιο από τον κατάλογο των πηγών ενέργειας. Όχι όμως εξαιτίας της έλλειψής του. αλλά εξαιτίας των προ­βλημάτων που δημιουργεί στο περιβάλλον, στη χλω­ρίδα και την πανίδα του πλανήτη μας και στον ίδιο τον άνθρωπο.