θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 19, 2009

Την επομένη της Εξόδου φορτώθηκαν γιά την Κωνσταντινούπολη "σφραγισμένα βαρέλια μέ 7.000 αφτιά καί πολλά κεφάλια αρχηγών, αλατισμένα

Την επομένη της Εξόδου φορτώθηκαν γιά την Κωνσταντινούπολη "σφραγισμένα βαρέλια μέ 7.000 αφτιά καί πολλά κεφάλια αρχηγών, αλατισμένα151. Ό Άγγλος πρόξενος στην Πάτρα Green υπολογίζει τόν αριθμό των κομμένων αφτιών σέ 6.000152. Καί ό πράκτορας τής Αυστρίας Micarelli σέ 6.200153.
Γιά κάθε ζευγάρι αφτιά πού έκοβαν οί Τουρκοαιγύπτιοι στρατιώτες, γράφει ό Ιταλός γιατρός, έπαιρναν 50 γρόσια μπαξίσι. Γιά νά είσπράξουν όμως περισσότερα γρόσια έκοβαν τά αφτιά καί τών μουσουλμάνων σκοτωμένων. Τό διαπίστωσαν οί Ευρωπαίοι αξιωματικοί πού υπηρετούσαν στό στράτευμα του Ιμπραήμ καί διέτρεξαν έφιπποι τό πεδίο τής σφαγής τήν αυγή τής Εξόδου. Ένας άπ' αυτούς, πού σημείωσε στό ημερολόγιο του πώς τά 7.000 αφτιά δέν ήταν όλα ελληνικά, κινδύνεψε νά χάσει τά δικά του όταν τόν πρόδωσε κάποιος στον πασά. Ό ίδιος ό Νuζζο Μaurό είδε στον μεσολογγίτικο κάμπο πολλά πτώματα Αράβων στρατιωτών χωρίς αφτιά154. Ό Τούρκος ιστορικός Δζεβδέτ πασάς γράφει: «Κεφάλια καί κομμένα αφτιά σκοτωμένων καί αιχμαλώτων, πού έστελναν τά στρατεύματα του σερασκέρη καί του Ιμπραήμ, έφθαναν αδιάκοπα στην Κωνσταντινούπολη».
Αλλά καί από τήν 'Αθήνα έγινε αποστολή φορτίου μέ κομμένα αφτιά μετά τήν καταστροφική μάχη του Ανάλατου (άνοιξη 1827). Ό αιχμάλωτος αγωνιστής Ίω. Σταυριανού, πού κρατήθηκε άλυσωμένος στην τέντα - φυλακή τού Κιουταχή, είδε πλάι του ένα ζεμπίλι γεμάτο αφτιά νεκρών καί αιχμαλώτων αγωνιστών. «'Από καιρόν εις καιρόν έβλεπα τόν δεσμοφύλακα καί κάτι έβαζεν μέσα εις τό ζεμπίλι. Τήν νύκτα έξέτεινα τήν άλυσον, ψηλαφώ μέ τάς χείρας γιά νά ίδω τί περιείχε τό ζεμπίλι. Καί τί ήτον, νομίζετε, κύριοι; Ήτον αφτιά ανθρώπινα αλατισμένα τά όποια εστάλησαν εις Κωνσταντινούπολην»155.
έκοβαν τά αυτιά τών σκοτωμένων εχθρών, τά αρμάθιαζαν, τά περνούσαν σέ σπόγγο τρυπώντας τα μέ τή σαμαροθελόνα όπως τά ξερά σύκα καί τά έστελναν στην κυβέρνηση, στ' Άνάπλι, τρόπαιο καί αποδεικτικό, γιά τόν έπαινο καί τήν καθιερωμένη αμοιβή.