θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, October 29, 2009

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑΝομίσματα μέ ινδικές επιγραφές.
Είναι κραταιοτάτων μοναρχών,
τον 'Εβονκρατιντάζα, τον Στρατάγα,
τον Μεναντράζα, τον Έραμαϊάζα. Έτσι μας αποδίδει το σοφό βιβλίον.
την ινδική γραφή της μιας μεριάς τών νομισμάτων.
Μά το βιβλίο μάς δείχνει και την άλλην
πού είναι κιόλας κ' ή καλή μεριά
μέ την μορφή τον βασιλέως. Κ' εδώ πώς σταματά ευθύς,
πώς συγκινείται ο Γραικός ελληνικά διαβάζοντας,
Έρμαίος, Εύκρατίδης, Στράτων, Μένανδρος.


Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ