θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 09, 2009

Η αληθινή Τροία αποκαλύπτεται σε έκθεση στη Γερμανία


2 6 ΜΑΡ. 200Ι

0 Όμηρος είχε δίκιο

Ρεπορτάζ: Παρασκευή Κατημερτζτί


Η Ομηρική Τροία, η πόλη με τα άπαρτα τείχη, που χρειάσθηκαν δέκα χρόνια πολιορκίας για να πέσει, βρέθηκε από Γερμανούς ερευνη­τές. Το 128ο π.Χ. ήταν μια τειχισμένη μεγαλούπολη κάπου 1ο.οο0 κατοίκων και εκτει­νόταν κάτω από τον γνωστό ώς τώρα μικρό οχυρό λόφο του Χτσαρλίκ σε έκταση δεκα­πλάσια από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, ήτοι 270.000 τ.μ.
Μετά 12 χρόνια ανασκαφής, η έκθεση «Τροία, Μύθος και Πραγματικότητα», που άνοιξε πρόσφατα στη Στουτγάρδη, παρου­σιάζει, κάτω από το φως, 850 ευρήματα -πολλά από τα οποία είναι τελείως άγνωστα -του χάρτη της Ομηρικής Τροίας, που κατα­στράφηκε γύρω στα 1200 π.Χ. από μάχη, αλ­λά και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το «ίλιον, Ιερόν Πτολίεθρον» του Πριάμου ταυ­τίζεται με τη χιτιπκή μεγαλούπολη Βιλούσα. Η ανεύρεση σωρών από μαύρες πέτρες, απ' αυτές που εκφενδόνιζαν οι άνθρωποι σε πόλεμο, και τα άταφα οστά, είναι τα ευρή­ματα που πιστοποιούν, σύμφωνα με τον Γερ­μανό καθηγητή της αρχαιολογίας Μάνφρεντ Κόρφμαν, το γεγονός ότι η Τροία (VII) κα­ταστράφηκε ύστερα από μάχη. Το σημαντι­κότερο εύρημα, όμως, ήταν η ανακάλυψη μιας υπόγειας σήραγγας μήκους 13 μέτρων, που οδηγούσε σε μια υπόγεια πηγή, που δί­νει ακόμα και σήμερα 30 λίτρα νερό την ώρα. Είναι ένα αρχαιότατο υδραυλικό έργο, αφού η ραδιοχρονολόγηση δείχνει ότι κατασκευ-
άσθηκε πριν από 5·όοο χρόνια, με στρογγυλές λεκάνες για τη συλλογή του νερού λαξευμένες στον βράχο.
Η ανακάλυψη του οδηγεί μέσω των στίχων της «Ιλιάδας» πολύ κοντά στο σημείο όπου ο Αχιλλέας σκότωσε τον Εκτορα. Ο Γερμανός επιστήμονας είναι πλέον σε θέση να υποθέ­σει σε ποιο ακριβώς σημείο των τειχών της Τροίας στάθηκε η Ελένη, ώστε να μπορεί να βλέπει καλά προς το στρατόπεδο των Ελλή­νων και πιστεύει ότι ο Όμηρος επισκέφθηκε την κατεστραμμένη Τροία τον 8ον αιώνα π.Χ. Ότι μελέτησε την τοπογραφία και τα ερείπια της πόλης για να συγγράψει το έπος το οποίο αναφερόταν σε γεγονότα που συνέβησαν πολλούς αιώνες πριν από τη γέννηση του ποιητή στη Σμύρνη. Η μαρτυρία του Κόρφμαν παίρνει ιδιαίτερη αξία, καθώς, αντίθετα με τον συμπατριώτη του Ερρίκο Σλήμαν, ο Κόρφμαν δεν ξεκίνησε από μια τυφλή πίστη στον Όμη­ρο, αλλά κατέληξε σ' αυτόν.
Το «κλειδί» της απόδειξης ότι η Τροία των Ελλήνων, η πόλη με το διπλό Όνομα - Τροία - Ίλιον- είναι μια χιτττική πόλη, δεν προέρ­χεται πάντως από κάποιες συγκεκρι­μένες αρχαιολογικές αποδείξεις. Σύμφωνα με τον Ελβετό γλωσσολόγο Γιοαχίμ Λατάζκ, κανείς συγγραφέας
στη Μικρά Ασία ήταν ευρύτατα διαδεδομένη η χρήση της σφηνοειδούς γραφής. Ο γλωσσολόγος Φρανχ Στάρκε υποστηρίζει ότι η λέξη Ίλιος ταυτίζεται με το Βίλιος = Βιλούσα, πόλη η οποία αναφέρεται σε σφηνοειδείς επιγραφές και ότι από τη θέση των ποταμών κα άλλων τόπων η πόλη Βιλούσα δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται νοτίως των Δαρδανελλίων, στην περιοχή ακριβώς της Τρωάδας Μια κρατική συμφωνία, που κλείσθηκε γύρω στο 1280 π.Χ. μεταξύ του μεγάλου βασιλιά των Χετταίων Μουβαταλί II και του βασιλιά της Βιλούσα, Λλακσάντον, επικαλείτα ως μάρτυρες δύο θεούς της Βιλούσα. Τον Απουλούνια - ο οποίος ταυτίζεται με τον Απόλλωνα - που ήταν σύμφωνα με τον Όμηρο προστάτης των Τρώων, και τον Κα­σκόλ Κουρ. Το όνομα του τελευταίου μετα­φράζεται ως ο «Θεός του υπόγειου δρό­μου ». Αν ο θεός του υπόγειου δρόμου είναι θεός της Βιλούσα, τότε αυ­τός ταιριάζει με το εύ­ρημα του υπόγειου υδραγωγείου και της πανάρχαιης υπόγειας πηγής, που βρέθηκε από τον Μ. Κόρφμαν το 1997- "Αποδείξεις» κάπως τεντωμένες, που δεν εξηγούν ούτε την απουσία χιτιτικής κεραμικής ούτε την αφθονία της μυκηναϊκής κεραμικής στην Τροία ούτε ένα σωρό άλλα αρχαιολογικά θέματα που άπτονται των οχυρωμένων οικισμών του ΒΑ Αιγαίου, στους οποίους εντάσσεται η Τροία. Νέοι και παλιοί μύθοι πολιορκούν και πάλι το μυστήριο της Τροίας. Η έρευνα θεμελιώ­νει τώρα για πρώτη φορά την ύπαρξη μιας μητροπολιτικής πολιτείας, στην κοιλάδα του ποταμού Σκάμανδρου, που εξελίχθηκε από έναν αρχικό πυρήνα, μια φωλιά πειρατών και πρωτόγονες στάνες το 3000 π.Χ.
Η πρώτη αναπαράσταση της Τροίας που ενέπνευσε την Ιλίάδα, όπως προκύπτει από τις ανασκαφές των 12 τελευταίων χρόνων και παρουσιάζεται σε έκθεση στη Γερμανία. Αριστερά, νέα ευρήματα